Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrning & organisation

Här hittar du information om hur fakulteten styrs och organiseras.

Fakultetens organisation i ett organisationsschema. Illustration.
Fakultetens organisation.

 

Ledning och stöd

Ledning & styrelse

Länkarna går till vår externa webbplats:

Kanslier

Länkarna går till vår externa webbplats:

Stöd

Länkarna till Bibliotek & IKT och LBIC går till vår externa webbplatser. MedCUL hittar du på Intramed:

Nämnder och kommittéer

Alla nämnder och kommittéer hittar du här på Intramed:

Utbildningsnämnder

Kommittéer & övriga nämnder i bokstavsordning