Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrning & organisation

Här hittar du information om hur fakulteten styrs och organiseras.

 

Medicinska fakultetens organisation

 

Ledning och stöd

Ledning & styrelse

Länkarna går till vår externa webbplats:

Kanslier

Fakultetskansliet hittar du här på Intramed, medan länkarna till institutionernas kansli går till institutionernas egna webbplatser:

Stöd

Länkarna till Bibliotek & IKT och LUBIC går till vår externa webbplatser. MedCUL hittar du på Intramed:

Nämnder och kommittéer

Alla nämnder och kommittéer hittar du här på Intramed:

Utbildningsnämnder

Kommittéer & övriga nämnder i bokstavsordning

Forskningsmiljöer & centrumbildningar

Forskningsmiljöer & centrumbildningar