Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Att ansöka om och starta ny webbplats

Funderar du på att starta en webbplats för att lösa ett eller flera kommunikationsbehov? Nedan finns viktig information som du först behöver ta del av.

Det finns en fastlagd struktur för Medicinska fakultetens webbnärvaro på internet. Upplägget gäller alla verksamheter vid fakulteten efter ett beslut av dekanus. Nya webbplatser för delar av verksamheten beviljas endast i undantagsfall.

Huvuddelen av verksamheten har oftast redan goda kommunikationsmöjligheter via våra fakultetsgemensamma webbplatser eller universitetets forskningsportal LUCRIS (som också visas i ett webbgränssnitt).

Fördelar när du satsar på LUCRIS

Som forskare får du många fördelar när du presenterar dig själv och din forskning i LUCRIS. Du får en överskådlig och lättskött presentation som du kan uppdatera själv eller med hjälp av utsedd person i din närhet. Tack vare att LUCRIS är en databas blir sökbarhet och möjlighet att koppla samman information bättre än på en webbplats.

Du behöver inte heller på egen hand bevaka olika lagar och regelverk som universitetet måste följa vid webbpublicering (eftersom vi är en myndighet). LUCRIS har gemensam overhead-finansiering och du betalar inget utöver det för att använda forskningsportalen.

Särskilda skäl kan kräva webbplats

I ett fåtal situationer finns möjlighet att ansöka om en egen webbplats. Det är när det finns behov som LUCRIS eller eventuellt andra alternativ inte kan uppfylla. Sådana behov kan vara:

  • Profilerings- och marknadsföringsbehov som inte kan uppnås i LUCRIS. Det kan till exempel vara vissa samarbeten och projekt tillsammans med andra organisationer.
  • Målgrupper som inte är primära i LUCRIS (till exempel deltagare i patientstudier och näringsliv).
  • Tydligt formulerat krav på webbplats från till exempel anslagsgivare.
  • Funktionalitet (till exempel nyhets- och kalenderfunktioner).

För att ansökan ska beviljas krävs också att du har avsatt tillräckliga resurser. Resurserna ska räcka för att bygga upp och driva webbplatsen samt för att hålla sig uppdaterad om aktuella lagkrav.

Beviljade webbplatser ska alltid byggas i universitetets gemensamma webblösning (Drupal) om inte annat är överenskommet i samband med ansökan.

Vem vet mer och hur ansöker jag om ny webbplats?

  1. Kontakta institutionskommunikatören vid den institution där du är verksam. Du som inte tillhör en institution vänder dig till kontaktperson på fakultetens kommunikationsavdelning (se under "Mer information"). Ni diskuterar då vilka kommunikationsbehoven är och om en ny webbplats är den lämpligaste lösningen.
  2. Du fyller i ansökningsblanketterna (ansökan+målgruppsanalys) och skickar in dem enligt anvisningarna.
  3. Din prefekt meddelar dig beslut efter att det fattats (beslut tas gemensamt av prefekten och fakultetens kommunikationschef).

Vad händer efter beslut?

Har din ansökan beviljats får du vägledning och hjälp kring registrering av domännamn, inflyttningsmöte, utbildning med mera fram till lanserad webbplats.

Vid avslag finns möjlighet att diskutera andra alternativ med din institutionskommunikatör. Det kan till exempel vara blogg, sociala medier eller nyhetsbrev via e-post.

Styrande dokument

Policy och arbetsformer för webbnärvaron vid Medicinska fakulteten - finns att läsa och ladda ner på webbsidan Beslut och riktlinjer för Medicinska fakultetens kommunikation

Mer information

Kontakta din institutionskommunikatör eller om du arbetar vid annan enhet Björn Martinsson, projektledare webb vid fakultetens kommunikationsavdelning, 046-222 14 21, bjorn.martinsson@med.lu.se

 

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingar får du via din institutionskommunikatör om ni efter dialog anser att det finns behov av en ny webbplats.

 

Forskningsportalen LUCRIS

Mer info om Lunds universitets forskningsportal LUCRIS

Lämna Intramed och besök forskningsportalen LUCRIS