Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ändringar på webben

Under inledningen av 2021 får flertalet externa webbplatser vid fakulteten nytt utseende tack vare nya sidmallar. Samtidigt fortsätter förberedelsearbetet med en ny lösning som ska ersätta den interna webbplatsen Intramed. Och vi närmar oss också en förnyelse av forskningsportalen LUCRIS.

Under inledningen av 2021 uppgraderar Medicinska fakulteten till en ny version av det publiceringsverktyg som används av flertalet externa webbplatser (Drupal). Samtidigt införs de nya LU-gemensamma sidmallarna som du redan nu kan se på t.ex. Lunds universitets centrala webbplats 

Mallarna har moderniserats, bland annat för bättre anpassning till mobilanvändning och högre läsbarhet. Det finns också fler layout-möjligheter än tidigare. Berörda vid fakulteten som t.ex. kan behöva gå ny utbildning i Drupal kontaktas i god tid av kommunikationsavdelningen eller webbavdelningen vid Sektionen kommunikation (=LU centralt) som ansvarar för genomförandet.

Under hösten/vintern 2020/2021 tar också kommunikationsavdelningen i samarbete med BIKT (Bibliotek & IKT) fram ett projektförslag till en ny digital lösning för internkommunikation som är tänkt att ersätta de nuvarande interna webbsidorna Intramed. Förslaget tas fram på uppdrag av fakultetsledningen, och ska följas av beslut om ett eventuellt genomförande. En förstudie har genomförts under 2019/2020, vänd dig till någon av kontaktpersonerna nedan om du vill ta del av den.

I början av 2021 planerar Lunds universitet att lansera en ny version av forskningsportalen LUCRIS med nytt utseende i webbgränssnittet samt en del ändringar i funktionalitet.

Del av större förnyelse

Tidigare har en större översyn av de externa webbplatserna vid fakulteten genomförts. Webbmiljön har bantats och flyttats till Lunds universitets gemensamma webblösning Drupal.

Övergången till Drupal innebär att kostnad för utbildning, support och utveckling delas med övriga delar av universitetet. Förutsättningarna för att möta behov inom IT-säkerhet, användartillgänglighet m.m. ökar.

Tidsplan

Tidigare genomfört arbete

Översyn av innehållet på fakultetens externa webbplats. Bland annat nya forsknings- och samverkansflikar. Genomfört i september/oktober 2018.

Översyn av samtliga externa webbplatser på Medicinska fakulteten, inklusive forskargruppers hemsidor – slutfört i december 2018.

Institutionernas webbplatser flyttar in på fakultetens webbplats – genomfört november 2018.

Gemensam webbredaktion med medlemmar från institutionerna – genomfört november 2018.

Flertalet externa webbplatser skiftar till Lunds universitets gemensamma webbverktyg (Drupal) – slutfört i september 2019

Förstudie fakultetens medarbetarsidor Intramed – slutförd i mars 2020

Pågående/kommande

Projektförslag för förnyelse av Intramed/digital internkommunikation - 2020/2021

Införande av Lunds universitets nya webbmallar i Drupal samt uppgradering till nyare version av Drupal – vintern/våren 2021

Ny version av LUCRIS introduceras – 2021

Vad vill vi uppnå?

  • Enklare och tydligare presentation av vår verksamhet som är anpassad till våra målgrupper.
  • Färre webbsidor vilket ökar möjligheterna att erbjuda uppdaterat innehåll med hög kvalitet samtidigt som vi håller nere kostnaderna.
  • Bättre koppling mellan våra webbsidor och forskningspresentation i LUCRIS-portalen. 
  • Ändamålsenliga lösningar för vår internkommunikation.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna:

Björn Martinsson, projektledare webb, 046-222 14 21, bjorn.martinsson@med.lu.se 

Ingemar Hultquist, webmaster, 046-222 08 88 ingemar.hultquist@med.lu.se 

Du kan också tala med din institutionskommunikatör.