Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Webbpublicering

Byte av webbpubliceringsverktyg

Medicinska fakulteten har under 2019 genomfört ett större skifte från publiceringsverktyget eZ Publish till den universitetsgemensamma webblösningen Drupal.

Förändringen gäller externa webbplatser. Intramed finns tills vidare kvar i eZ-Publish.

Pågående förändringar av webbmiljön vid Medicinska fakulteten

Utbildningar

eZ Publish är under avveckling och därför planeras inga ytterligare utbildningstillfällen. Vid hjälpbehov kontakta vår webmaster.

Anmälan till utbildning i Drupal sker via Drupal-lathunden.

Webmaster: ingemar.hultquist@med.lu.se 

Anmälan till Drupal-utbildning (webbplats för Drupal-lathunden)

Fakultetens webbplatser

Medicinska fakultetens webbplatser ska följa internationella och nationella riktlinjer för webbpublicering. Som myndighet har vi ett särskilt ansvar att utforma hemsidor så att de är tillgängliga för så många som möjligt.

Vid frågor kontakta webbplatsansvarig för den webbplats det gäller. Har du generella frågor kontakta webbredaktionen vid Medicinska fakulteten.

Webbredaktionen: webbredaktionen@med.lu.se