Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Webbpublicering

Byte av webbpubliceringsverktyg

Medicinska fakulteten håller på att byta publiceringsverktyg från eZpublish till det universitetsgemensamma verktyget DRUPAL. Projektet påbörjades våren 2017 och kommer successivt kontakta berörda publicister. Har du frågor kring projektet kontakta webbredaktionen: webbredaktionen@med.lu.se.

Utbildningar

För närvarande finns inga utbildningar i eZpublish, men om du behöver hjälp med webbinformation så kan du kontakta webmaster.

Webmaster: ingemar.hultquist@med.lu.se

Fakultetens webbplatser

Medicinska fakultetens webbplats följer internationella och nationella riktlinjer för webbpublicering.Som offentlig myndighet har vi ett särskilt ansvar att utforma hemsidor så att de är tillgängliga för så många som möjligt.

Medicinska fakultetens webbplats administreras med publiceringsverktyget eZ publish.