Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Webbpublicering

Fakultetens webbplatser

Medicinska fakultetens webbplatser ska följa internationella och nationella riktlinjer för webbpublicering. Som myndighet har vi ett särskilt ansvar att utforma hemsidor så att de är tillgängliga för så många som möjligt.

Vid frågor kontakta webbplatsansvarig för den webbplats det gäller. Har du generella frågor kontakta webbredaktionen vid Medicinska fakulteten.

Webbredaktionen: webbredaktionen@med.lu.se

Webbtillgänglighet

Det finns lagar och regler som du som publicerar på webben måste kunna.

På Medarbetarwebben finns information om webbtillgänglighet

Skriva för webben

Lunds universitet har redaktionella riktlinjer för hur vi ska skriva för webben.

I Drupal-lathunden finns allt du behöver veta.

Drupal

Drupal är det webbpubliceringsverktyg som används i den universitetsgemensamma webblösningen.

I lathunden finna allt du behöver veta om publicering i Drupal

eZ-publish

eZ Publish är under avveckling och därför planeras inga ytterligare utbildningstillfällen. Vid hjälpbehov kontakta vår webmaster.

Webmaster: ingemar.hultquist@med.lu.se 

EZ Publish manual

Support

Behöver du hjälp med Drupal?
Kontakta: servicedesk@lu.se

  • Ange alltid webbplatsens eller sidans URL när du skickar in ett ärende.
  • Skicka ett ärende åt gången

Support eZ-publish

Ingemar Hultquist
webmaster
Ingemar.Hultquist@med.lu.se

Inloggning eZ-publish

Länk till inloggningssida (logga in med Lucat)