Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Webbaserade system

Här finns verktyg och andra hjälpmedel som hjälper dig att utföra ditt arbete. Saknar du något kontakta webbredaktionen@med.lu.se 

Administration

  • Primula (lönespecifikation, ansök om semester, anmälvård av sjukt barn etc)
  • Lupin (elektronisk inköps- och fakturahantering)
  • Diariet - W3D3

Alla administrativa system på Lunds universitet finns listade här:

Administrativa system (till LU:s medarbetarwebb)

E-post

Webmail

Lucat

Lucat - för anställd

Forskningsportal

LUCRIS (länk till inloggningssida)

Lärplattformar

  • Canvas (länk till inloggningssida)
  • Moodle (länk till inloggningssida)
  • Luvit (länk till inloggningssida)
  • Blackboard (länk till inloggningssida)
  • Mahara (länk till inloggningssida)
  • QPS

Utbildningsadministration

LADOK (studieadministrativt system)

LUBAS & UBAS

Webbpublicering Intramed

Här loggar du in

Övrigt

Lunds universitets bildbank