Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Webbaserade system

Här finns verktyg och andra hjälpmedel som hjälper dig att utföra ditt arbete. Saknar du något kontakta webbredaktionen@med.lu.se 

Administration

Alla administrativa system på Lunds universitet finns listade här:

Administrativa system (till LU:s medarbetarwebb)

Bild- och mediebank

Lunds universitets bildbank (logga in med Lucat)

E-post

Webmail (logga in med Lucat)

EPIC e-posthantering (logga in i med Lucat)

Forskningsportal

LUCRIS (länk till inloggningssida)

Lokalbokning & schema

Time Edit (lokalbokning)
Tine Edit (schema)

Lucat

Lucat - för anställd (logga in med Lucat)

Lärplattformar

Telefon

Salut LU.s interna telefonkatalog

Salut LU.s interna telefonkatalog

Utbildningsadministration

LADOK (studieadministrativt system)

LUBAS & UBAS

Webbpublicering Intramed

Länk till inloggningssida (logga in med Lucat)