Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Webbaserade system

Här finns verktyg och andra hjälpmedel som hjälper dig att utföra ditt arbete. Saknar du något kontakta webbredaktionen@med.lu.se 

Administration

Alla administrativa system på Lunds universitet finns listade här:

E-post

Lucat

Lärplattformar

  • Moodle (länk till inloggningssida)
  • Luvit (länk till inloggningssida)
  • Blackboard (länk till inloggningssida)
  • Mahara (länk till inloggningssida)

Utbildningsadministration

  • UBAS (databas för utbildnings- och kursplaner)
  • LUBAS (databas för program och kurser)
  • LADOK (studieadministrativt system)

Webb

Övrigt