Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Så skriver du internpostadresser

Post till BMC:
Ange namn, avdelning/motsv, hämtställe 66, BMC, samt våningsplan.
Exempel Anna Andersson, KansliM, Hs 66,BMC, F12

Post till CRC:
Ange namn, hämtställe 36, Jan Waldenströms gata 35, CRC, samt hus och våningsplan.
Exempel Anna Andersson, Hs 36, Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 92 plan 11

Post till HSC:
Ange namn, avdelning/motsv, hämtställe 65, HSC
Exempel Anna Andersson, Avdelningen för omvårdnad, Hs 65, HSC

Post till sjukhusområdet, Malmö:
Ange namn, hämtställe 33, avdelning (OBS! Sjukhusets avdelning, inte forskargrupp el motsv.), gatuadress
Exempel Anna Andersson, Hs 33, Medicinavdelning 1, Inga Marie Nilssons gata 47

Post till sjukhusområdet, Lund:
Ange namn, hämtställe 32, avdelning (OBS! Sjukhusets avdelning, inte forskargrupp el motsv.)
Exempel Anna Andersson, Hs 32, Ortopediska kliniken