Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HSC post & kurir

Post och paket runda på HSC

Post kommer till HSC ca 13.30.Paket och post lämnas ut.

Intern och avgående post samlas in efter att posten anlänt. Post som samlas in då lämnar HSC dagen efter, när posten anländer.

Inlämning av avgående post kan göras i postlådorna inne i vaktmästeriet till ca 13.30.

Postadress brev:
Box 157
221 00 Lund

Paketadress:
Margaretavägen 1B
222 22 Lund

Kurirpost

Ska du skicka kurirpost kontakta vaktmästeriet.

Kontakt
hsc.service@med.lu.se  

Öppettider
Måndag - fredag kl 08:00-16:00