Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

CRC post och kurir

Postrutiner för CRC och Wallenberglab

Universitetsposten sköter distributionen av interna postförsändelser och Postnord sköter extern post.
Med-service CRC sköter postdistributionen (hämtning av utgående post och lämning av inkommen post) inom CRC och Wlab.

SUS-posten: Ruth Lundskogs gata 4

Porto och frankering

Följande debiteringsregler tillämpas från 2017-01-01:

 • Försändelser: Debiteras verksamheten
 • Enskilda brevförsändelser, A- eller B-post: Ingår i servicetillägg
 • Paketförsändelse: Verksamheten betalar
 • Rekommenderad brevförsändelse: Verksamheten betalar
 • Storutskick (utskick med samma innehåll till fler än 15 adressater) brevförsändelser A- eller B-post: Verksamheten betalar

Frankering av externa postförsändelser görs av PostNord. För att detta ska fungera behöver ni kuvert med korrekt frankeringskod.

Länk till layout för kuvert hittar du i menyn under "Mall och beställningsblankett". Mediatryck kan trycka kuvert till er utifrån layouten. Notera dock att ändra avsändarinformationen, särskilt avseende verksamhetsnamn.

Rutiner

Postnord levererar post cirka 08.30. Universitetsposten lämnar post cirka 13.30 och hämtar samtidigt avgående intern post. Hämtning av extern post sker cirka 16.00. Paket levereras av Postnord under dagen, och hämtas under dagen om beställning sker innan 14.00.

Postrundor

 • Med-service delar ut inkommande post och samlar in utgående post 9.00 – 10.00. Utgående post skall ligga i lådan senast 9.00.
 • Med-service delar ut inkommande post och samlar in utgående post 14.00–15.00.  Post som skall ut samma dag måste ligga i lådan senast 14.00.
 • Med-service delar ut inkommande post och samlar in utgående post mellan kl  14.00 –kl 14.30. Post som skall ut samma dag måste ligga i lådan senast kl  14.00.

Internpost

Interpost distribueras mellan alla universitetets institutioner och enheter i Lund, Malmö och Helsingborg samt sjukvårdsenheterna inom Skåne län och Malmö stad. Internpost kan också sändas till alla kommunala förvaltningar i Malmö via hämtstället på universitetssjukhuset SUS.

 Internpost förpackas helst i hålkuvert (internpostkuvert). Internpost som sänds i vanliga kuvert eller annan förpackning ska tydligt märkas "INTERNPOST". Paket ska vara väl emballerade.

Externpost

All post skickas som A-post vilket innebär att postförsändelsen skall vara mottagaren tillhanda dagen efter.
För verksamheter som tillhör Lunds universitet rekommenderas tryckta kuvert med LU:s logo och avsändaradress. Streckkod behövs, och kan vara tryckt eller ditklistrad i form av en etikett som delas ut av Med-service

Massförsändelser frankerade med köpta B-etiketter skickas som vanligt. Massförsändelser med A-frankering eller egentryckt B-frankering skall däremot skickas med ett dokument för fakturering.

Värdepost

Värdepost kan skickas på följande sätt:

 • Assurerad försändelse innebär att försändelsen försäkras upp till ett visst belopp. Kuverten märks med assurerat samt försäkringsbeloppet (t ex 50 tkr).
 • Rekommenderad försändelse innebär att försändelsen kvitteras av mottagaren. Kuverten märks med rekommenderat.
 • Expressbrev innebär att Mottagaren får expressbrevet levererat med bud senast kl 09.00 vardagar (mån-fre) och senast kl 12.00 helgfria lördagar med undantag av vissa orter. Kuverten märks med Expressbrev. Expressbrev för lördagsutdelning ska dessutom märkas med Lördagsutdelning.

Postlådor i postrum

I varje postrum finns det 3 st lådor/fack:

 • Vit låda är för utgående post inom CRC/Wlab
 • Blå låda är för all övrig utgående post, både intern- och externpost
 • Svart låda är för inkommande post

Akutbrevlådor:

 • Inom CRC
  En vit  akutbrevlåda finns utanför CRC:s vaktmästeri, Hus 90 plan 09. Akutbrevlådan töms kl 15.00.
 • Inom SUS
  En akutpostlåda finns vid Kirurgiska kliniken, Carl-Bertil Laurells gata 9, Målpunkt B, intill Pressbyrån. Denna postlåda töms kl 15:50.
 • Postens brevlådor
  Närmaste postlåda finns vid pressbyrån Jan Waldenströms gata 18 och vid ortopeden. Dessa postlådor töms vardagar kl 18.00, söndagar och helgdagar kl 14.00.
  Postens sista minuten brevlåda ligger på Borrgatan 55, Malmö. Denna postlåda töms vardagar kl 22.00, söndagar och helgdagar kl 20.00.

Postdistribution klämdagar  

Post delas ut nästkommande arbetsdag av Med-service.

Kyl- och frysleveranser

Budfirmor levererar kyl- och frysvaror direkt till mottagaren. Det är därför viktigt att rätt mottagaradress anges redan vid beställning!

Övriga kyl- och frysvaror levereras till receptionen i CRC. Receptionisten ringer mottagaren som får komma och hämta inkommen leverans i receptionen. Om mottagaren inte kan nås läggs försändelsen på anvisad plats i kylrummet på plan 10. Mottagaren meddelas om detta per mail.

Om mottagare/adress/kontaktperson är otydligt och mottagaren inte kan identifieras läggs försändelsen på anvisad plats i kylrummet på plan 10. I dessa fall kan Med-service inte ta något ansvar för försändelserna.

Paketförsändelser

 • Inkommande paket
  Inkommande postpaket delas ut av Med-service när de har inkommit.
 • Utgående paket
  Utgående paket som skall skickas med post lämnas i vaktmästeriet. 14.00 är sista tiden för beställning av hämtning, annars går paketet iväg nästkommande vardag.
 • Utgående paket som skall skickas med bud lämnas i receptionen. Brukarna själva kontaktar budfirman som kommer och hämtar paketet i receptionen.

LU har ett ramavtal med Posten AB angående paketförmedlingstjänster.

Reklamationer

Vid reklamationer angående externpost kontakta Post Nord.
Vid reklamationer angående internpost kontakta CRC:s vaktmästeri. 

Adressering

För att postgången skall fungera är det viktigt rätt namn och adress anges på försändelserna.

Externa försändelser

Besöks- och leveransadress till CRC är:

Lunds universitet
Verksamhetsnamn
Clinical Research Centre
Ev. attention
Jan Waldenströms gata 35
214 28 Malmö

Notera att postpaket ska skickas till leveransadressen.

Besöks- och leveransadress till Wallenberglaboratoriet är:

Lunds universitet
Wallenberglaboratoriet
Ev. attention
Inga-Marie Nilssons gata 53
214 28 Malmö

Notera att postpaket ska skickas till leveransadressen.

Postadress

Lunds universitet
Verksamhetsnamn
Clinical Research Centre
Ev. attention
Box 50332
202 13 Malmö

Externa försändelser – stora leveranser (pallar)

Försändelserna ska vara på eu-pall 800x1200 mm och får inte vara högre än totalt 2000 mm inkl. pall samt skall kunna ställas av på markplan. I annat fall måste Med-service kontaktas innan beställning. Vid upphandling rekommenderas att leveransadressen skall vara till rummet där varan skall placeras.

Lunds universitet
Beställarens namn
Hus …. Plan ……Rum
Jan Waldenströms gata 36
214 28 Malmö

Interna försändelser

Institution/Enhet
Forskargrupp/avdelning
Mottagarens namn
Hus…. Plan…
Hs 36,
CRC 

 

Uppdatering av universitetets adressregister LUCAT

För att postgången skall fungera är det viktigt att LUCAT uppdateras kontinuerligt.  Frågor avseende LUCAT besvaras av LUCAT-ansvarig vid respektive institution/motsvarande. Även adressen i Lupin måste stämma!