Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

BMC post & kurir

Kontrollera att du har rätt rumsnummer i Lucat. För att ändra rumsnummer logga in i Lucat och under Verksamhetsroller välj Ändra. Ange husets förkortning innan rumsnumret: ex BMC F1080

Logga in i Lucat

Adressering gods

Adressen för gods till BMC är: Baravägen 27, 221 84 Lund. 

Namn, hus och våning/rumsnummer
Lunds universitet
Baravägen 27 
221 84 Lund

Ex:
Karl Karlsson, BMC F1080
Lunds universitet
Baravägen 27
221 84 Lund

Adressering paket (max 35 kg)

Adressen för paket (max 35 kg) till BMC är: Baravägen 18, 222 41 Lund. 

Lunds universitet - BMC godsmottagning D09
Förnamn Efternamn, Våning
Baravägen 18
222 41 Lund

Ex:
Lunds universitet - BMC godsmottagning D09
Karl Karlsson, BMC F10
Baravägen 18
222 41 Lund

Postrunda BMC

På BMC är det Region Skåne som delar ut post och BMC Service med hjälp av LU Service som delar ut paket och gods.

Söka efter gods

Ring Region Skåne:
+46 46-17 38 78 måndag-fredag
+46 46-17 38 36 lördag-söndag samt helgdagar

Ha gärna ett kolli-id, trackingnummer eller sändningsnummer i beredskap.

Söka efter paket

Ring LU Service: +46 72-451 99 01

Ha gärna ett kolli-id, trackingnummer eller sändningsnummer i beredskap.

Söka efter post (brev)

Ring Region Skåne:
+46 46-17 38 79
+46 46-17 46 91 (Teamledare)

Frakttjänster

Lunds universitet har ett avtal för Frakttjänster. Avtalet avser frakttjänster avseende dokument och gods som ingår i Lunds universitets forsknings- och utbildningsverksamhet.

Avtalet för frakttjänster har upphandlats för att täcka behovet av försändelser med särskilda krav. Dessa krav kan avse vikt, storlek, innehåll (till exempel farligt gods eller gods med temperaturkrav) och leveranstid. Exempel på sådana försändelser är budpaket.

Avtalet för frakttjänster kompletterar tjänsten som Universitetsposten och PostNord tillhandahåller via LuPak vilket kan användas för vanliga postpaket.

Logga in i LuPak postsystem

Uppdraget för frakttjänster är indelat följande avtalsområden:

  • A: Försändelser utan särskilda krav på leveranstid inom och utom Sverige
  • B: Försändelser med krav på kort leveranstid inom och utom Sverige

Avtal är tecknat enligt följande rangordning (gällande för både avtalsområde A och B).

  1. DHL Express
  2. Your Special Delivery Service
  3. World Courier

Vid beställning skall den leverantör som är rankad som Nr 1 på ramavtalet tillfrågas. Om leverantör rankad som Nr 1 är förhindrad att utföra tjänsten skall detta snarast (i samband med uppdragsbeställning) meddelas beställaren. Förfrågan går då vidare till leverantör rankad som Nr 2 på ramavtalet etc.

Mer information om bokningsrutiner, avtal och bilagor finns i Lupin.

Vid frågor, kontakta: (hakan.ericsson@eken.lu.se)

Farligt gods

När det gäller rutiner för hantering av farligt gods finns information i Lupin.

Se också:
Information om farligt gods och säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på universitetets medarbetarwebb.

Frågor gällande farligt gods kan ställas till Lunds universitets säkerhetsrådgivare:

Reception

BMC Reception
+46 46-222 06 60
bmc.reception@med.lu.se 

Flytt inom BMC

Flyttar du inom BMC så ändra ditt rumsnummer i Lucat:
Ändra rumsnummer i Lucat

Hämtställen vid LU

Hämtställen vid LU