Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Service på CRC

Behöver du hjälp med lokaler, utrustning, möbler, belysning, kopiatorer eller något annat så använd nedanstående kontaktvägar.
Se även länkarna nedan där det finns viktig information för dig som är verksam vid CRC. 

Service

Här ska du anmäla saker som rör till exempel lokaler, utrustning, möbler och belysning.

Logga in i serviceportalen (använd Lucat)

Om du arbetar på distans behöver du använda VPN för att kunna logga in i Supportdesk.

Första gången du loggar in? Se instruktion.

Så här gör du första gången du loggar in i serviceportalen (pdf 219,8 kB)

CRC Reception

Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se 

Service på CRC

Tel: 040-39 10 30
E-post: crcservice@med.lu.se