Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Gemensamma resurser för forskare vid BMC

Som forskare på BMC har du tillgång till gemensam infrastruktur och gemensamma resurser.

Resurser i huset

 • kemikalierum
 • fjärrförråd
 • kylrum
 • höghastighetscentrifug
 • ismaskin

När det gäller centrifuger krävs någon form av utbildning för att få behörighet, ta kontakt med respektive ansvarig.

Det finns även tillgång till frysrum (inklusive fryslarm som man kan ansluta sig till) med ultralågtemperaturfrysar (-150ºC), lågtemperaturfrysar (-80ºC) och reservfrysar (-80ºC).

Resurser på våningsplanet

På varje våningsplan har du som forskare tillgång till:

 • bullerrum
 • autoklavrum
 • närförråd
 • cellab med mikrobiologiska säkerhetsbänkar (LAF-bänkar)

Som forskare får du även tillgång till kvävekärl för förvaring plus transportkärl, inkubatorer och renvattenanläggning Milli-Q.

Resurser på labbet

Varje labb på BMC är inrett med:

 • dragskåp och/eller dragbänk
 • hyllor, hurtsar, skåp
 • kemikalieskåp, laboratoriekylskåp och laboratoriefrys
 • laboratorielampor och labbstolar

Gemensamma resurser

Det finns även möjlighet till dig som forskare att få använda beta-räknare, gamma-räknare, frystork, framkallningsmaskin, konfokalmikroskop, ultracentrifug och inmärkningsrum på BMC. För vissa av dessa gemensamma resurser krävs någon form av utbildning för att få behörighet.

Egen utrustning

Du får självklart köpa in egen specifik utrustning till ditt labb men gör gärna detta i samråd med BMC Service så att man kan anpassa labbet från början till utrustningen.

Hjälp och frågor

Här ser du vem du ska kontakta på BMC