Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Flytt till, från eller inom BMC och Medicon Village

För dig som ska flytta till, från eller inom BMC och Medicon Village finns här information om hur du ska gå tillväga. Flyttar du internt på BMC eller Medicon Village ska du beakta informationen gällande både inflytt och utflytt.

När du flyttar in på BMC eller Medicon Village

För att flytta in på BMC eller Medicon Village kontaktar du driftschefen på BMC Gunnar Söderqvist. Efter det är bestämt vilka lokaler du tilldelats planerar du tillsammans driftchefen inflytt. I samband med detta meddelar du din prefekt/motsvarande vilka lokaler du tilldelats. Med driftschefen diskuteras sen vad BMC Service kan göra för dig och vad som förväntas av dig som hyresgäst.

Du behöver meddela vem som är kontaktperson och ansvarig för flytten (namn och telefonnummer). Meddela även vilka personer som ska flytta in så att rätt accesser kan tilldelas.

Tänk på att lägga in ditt rumsnummer i Lucat (person- och adresskatalog) och se även till att fylla i ditt telefonnummer. Du ansvarar även för att ordna ett postfack med ditt namn på våningsplanet.

När du flyttar från BMC eller Medicon Village

När du säger upp dina lokaler kontaktar du driftschefen på BMC Gunnar Söderqvist. Uppsägningstid om 3 månader gäller för lokaler för vardera parten, räknat från den siste i innevarande kvartal.

När du flyttar ska du se till att du har tömt och rengjort efter dig i de utrymmen du haft tillgång till. Detta gäller även gemensamma kemikalieskåp, kylar, frysar och förråd.

När flytten är klar meddelar du BMC Service och därefter sker en avflyttningsbesiktning. Du ska även meddela vilka personer som ska flytta ut så att accesserna kan korrigeras. Tänk också på att ändra ditt rumsnummer i Lucat (person- och adresskatalog) och se även till att fylla i ditt telefonnummer.

Kontakt

Gunnar Söderqvist, Processledare

E-post & telefon
gunnar.soderqvist@med.lu.se
+46 46-222 06 26