Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Service i våra hus

Behöver du hjälp med lokaler, utrustning, möbler, belysning eller något annat så skicka e-post till nedan mejladresser beroende på vilket hus det gäller.

BMC

Ärendehanteringssystem Support Desk

CRC 

Ärendehanteringssystem Support Desk

HSC

E-post: hsc.service@med.lu.se

Medicon Village

E-post: mvservice@med.lu.se

Kontakta receptionerna

BMC: 046-222 06 60
bmc.reception@med.lu.se 

HSC: 046-222 18 01
hsc.reception@med.lu.se

CRC: 040-39 10 10
crcreception@med.lu.se 

Medicon Village Byggnad 404:
046-275 60 40
reception404@mediconvillage.se