Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokalbokning på HSC

För att beställa möteslokal på Health Sciences Centre skicka e-post till receptionen: hsc.reception@med.lu.se

Obs! en beställd lokal är inte lika med bokad. 

Ange:

  • Kostnadsställe
  • Lokalbokningsaktivitet
  • Önskad lokal
  • Antal personer
  • Kontaktperson som bokar

Bokning av lokal för nästkommande termin & andra lokalbokningar

För beställning av lokaler inför nästkommande termin till kurser/program tag kontakt med utbildningsadministratörerna på respektive utbildning för mer information.

Beslut om sammankomster under pandemin

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt besked från regeringen och Länsstyrelsen Skåne ska all verksamhet, som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, genomföras digitalt. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt.

I nuläget skall våra lokaler bokas enbart för digitala möten, disputationer samt halvtidskontroll enligt det tillåtna antal personer i respektive sal.
För allas trevnad respektera avstånd för att minska smittspridning i alla sammanhang

Lokaler på HSC

Rum

Antal pers.

Våning/Läge

Övrigt

B 147B

6

1/B söder

träningslägenhet

B 153

10

1/B norr

grupprum

B 215

30

2/B söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

B 219

7

2/B söder

stilla rum

B 235

32

2/B söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

B 335 (Åke Isacsson)

110

3/B söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

B 326

12

3/B söder

grupprum

B 362

16

3/B norr

grupprum

B 364

12

3/B norr

grupprum

C 142

20

1/C söder

grupprum, möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 143

8

1/C söder

grupprum

C 144

60

1/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 148

8

1/C söder

grupprum

C 180

34

1/C norr

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 181

50

1/C norr

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 217

24

2/C söder

datasal

C 218

24

2/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 301

20

3/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 302

24

3/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 303

30

3/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 307

20

3/C söder

anatomirum, möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 308

26

3/C söder

röntgenrum, möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 313

106

3/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 315

40

3/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning, rum för aktivt lärande. 

C 326

12

3/C söder

grupprum

C 333

60

3/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

C 363

12

3/C norr

grupprum

gr 1

15

2/B norr

grupprum

gr 2

14

2/B norr

grupprum

gr 3

14

2/B norr

grupprum

gr 4

14

2/B norr

grupprum

H01

102

1/C söder

hörsal med möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning samt hörslinga

H02 Moritzsalen

92

1/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

H03

64

K/C söder

möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

H04

64

K/C söder

hörsal med möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

H05

77

K/C söder

hörsal med möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

Lagunen

20

2/B norr

konferensrum med möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

Oasen

20

3/B söder

konferensrum med möjlighet att ansluta Laptop till AV-utrustning

Vita matsalen

33

1/C söder

matsal, men kan även användas som konferensrum

Lokaler utanför HSC

Bokningar av lokaler på fakultetens övriga hus och andra byggnader på LU görs i systemet TimeEdit.

Länk till TimeEdit 

Här hittar du information om hur man bokar lokaler och resurser i bokningssystemet TimeEdit (länk till Medarbetarwebben)