Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Seminarierum 93-10-006, 007 och 93-11-002, 003

Lokalerna är avsedda för högst 30 personer vardera. Salarna är möjliga att dela av med en flyttbar blockvägg, som även kan användas som white board.

Salarna är normalt öppna under den tid de är bokade och 15 minuter före och efter. Vid behov av tillträde under annan tid, kontakta CRC reception.

Båda halvorna av salarna är alltid utrustade med:

  • Fast installerad dator
  • Video/dataprojektor med styrpanel
  • Högtalare
  • Datanätverk

Kontakta CRC:s reception i samband med bokning för: 

  • Laserpekare
  • Dokumentkamera
  • talarstol/podium
  • OH-projektor

Bokning och support

Bokning av GU-lokaler på CRC:
E-post: lokalcrc@med.lu.se

IT-support:
Akut hjäp med dator, skärm, projektor
Ring IT-service på 046-222 18 19 eller kontakta CRC-receptionen
IT-support för lärosalar med teknisk utrustning
Bokning av introduktion till teknisk utrustning
Kontakta IT-service för visning eller introduktion: servicedesk@lu.se

Hjälp med möblering osv av GU-lokaler:
CRC service
E-post: crcservice@med.lu.se
Tel: 040-39 10 30


seminarierum 93 10 007