Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokalbokning på CRC

Boka lokaler

I Time Edit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra. För att kunna boka lokal behöver du kostnadsställe och lösenord (intruktioner finns på bokningslänken nedan)

Vilka lokaler som finns på CRC ser du i listan nedan.

Beslut om sammankomster under pandemin

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt besked från regeringen och Länsstyrelsen Skåne ska all verksamhet, som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, genomföras digitalt. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt.

I nuläget skall våra lokaler bokas enbart för digitala möten, disputationer samt halvtidskontroll enligt det tillåtna antal personer i respektive sal.
För allas trevnad respektera avstånd för att minska smittspridning i alla sammanhang

Grundutbildningslokaler

Grundutbildningslokaler bokas via e-post: lokalcrc@med.lu.se

Möteslokaler på CRC

På CRC finns flera möteslokaler i olika storlekar som du kan boka själv online. Länk till bokningssidan hittar du i under "CRC onlinetjänster"
Samtliga mötesrum är utrustade med projektor och styrpanel i vilken du kan koppla in medhavd laptop.
Kontakta receptionen för hjälp med att skapa en användare till lokalbokningssystemet.

Sal

Antal personer

28-10-026

4

28-12-026

4

28-13-026

4

60-12-015

8

60-13-014

8

92-11-025

6

20-501

tillfälligt inte tillgänglig för bokning

Lokaler som bokas genom receptionen

Klicka på länken för information om salen

Antal personer

Seminarierum 37:an

8

Medelhavet

8

Balkongen

1 per bord

40:an

8

Fakultetsklubben

8

Videokonferensrum

Videokonferensrum 28-11-026 bokas genom IT-service
Tel: 046- 222 18 19
E-post: servicedesk@lu.se
Länk till bokning av videokonferensrum på CRC

 

Utställningsytor

Bokas genom receptionen på CRC:

Lokal/yta

Antal personer

Pausrum byggnad 91

8

Caféområde

8

Utställningsytor

20

Matsalen

Bokning dagtid:

1. Boka önskad lokal/plats via CRC:s reception.

2. Kontakta restaurangen för beställning av mat eller fika.

Telefon: 040-391417
 E-post: info@motesplatscrc.se
 Webb: www.motesplatscrc.se

Bokning kvällsarrangemang:

Bokningarna görs direkt med Mötesplats CRC, Restaurang och Café

Lokal/yta

Antal personer

Matsalen

8

Kontakt

Receptionen CRC
Tel: 040-39 10 10
E-post: crcreception@med.lu.se