Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokalbokning på BMC

Boka lokaler

I TimeEdit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra.

TimeEdit - lokalbokningssystem (logga in med Lucat)

Allmänna villkor för lokaluthyrning vid BMC

Alla verksamheter som är nyttjare på BMC får nyttja uthyrningslokalerna till internpris. I mån av ledig kapacitet får även övriga enheter inom Lunds universitet hyra lokalerna. Organisationer med naturlig anknytning till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kan också hyra lokaler. Region Skåne räknas som extern kund. De som väljer att boka BMC lokaler för externa aktörer kommer att bli fakturerade enligt extern taxa.

Lokalerna får användas för möten, seminarier, utställningar, konferenser och symposier. Lokalerna får inte hyras för privata arrangemang eller fester. Övning inför disputation i Segerfalksalen respektive salarna på I13 får bokas vardagar mellan klockan 08:00-09:00 och efter klockan 17:00.

Boka tillfälliga lokaler på BMC

Lokaler bokas via webben och verktyget Time Edit - lokalbokningssystem vid Lunds universitet eller genom BMC Reception via e-post: bmc.reception@med.lu.se eller telefon 046-222 06 60. För all bokning krävs kostnadsställe eller faktureringsadress.

Önskemål om sammanhängande förhyrning av fler än 2 lokaler som omfattar mer än 3 dagar skall godkännas av Med-service ledning. Lokalerna kan bokas per kvart och öppnas 20 minuter innan bokning och låses 20 minuter efter.

Avbokning av bokad lokal

För lokal som avbokas senare än 14 dagar i förväg debiteras extern kund hela hyran. Om en uthyrd lokal inte används inom en timme efter bokningens start förfaller förhyrningen och lokalen kan användas för annan verksamhet.

Ditt ansvar som nyttjare av BMC:s uthyrningslokaler

Skador som förorsakas av nyttjaren skall ersättas av denne.

Betalning och pris

Debitering sker i efterskott mot faktura. Prislistan gäller för bokningar gjorda från och med 1 januari 2021 och tills vidare. Priser, se dokument: Prislista BMC lokaler 2020. Alla nyttjare skall betala enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Till de interna räknas de som är lokalnyttjare på BMC. Medicinska Föreningen betraktas som intern nyttjare. Priserna är differentierade mellan BMC-interna och BMC-externa nyttjare. Nyttjande av Belfragesalen kostnadsbeläggs även för interna nyttjare.

Alkoholförtäring

Det krävs ett speciellt tillstånd för alkoholförtäring i samband med arrangemang i lokalerna på BMC. Ta kontakt med BMC Konferens via e-post: bmc.konferens.dm@med.lu.se för vägledning och hjälp. Tillstånd för alkoholförtäring måste ansökas om för varje tillfälle. Beräkna att handläggningstiden för alkoholtillstånd är 3 veckor.

Trådlöst nätverk

Alla lokaler på BMC har trådlöst nätverk för anställda som heter Eduroam. För övriga gäster finns ett trådlöst nätverk som heter LU Guest.

Läs mer här om hur du anslutet till dessa två trådlösa nätverk.

Lokaler på BMC

Klicka på länkarna för information om salarna

Antal platser

A1005 Segerfalksalen (hörslinga)

65

A1021a

8

I1308*

16

I1309*

16

I1341* Disponeras av Grundutbildningen

25

I1342*

14

I1345* (hörslinga) Disponeras av Grundutbildningen

40

I1346*

10

*Särskilda villkor för lokalerna i I13

Endast lättare mat som till exempel baguette och fika får förtäras. Mat som äts med bestick får inte förekomma. Luncher och middagar hänvisas till restaurang Stamstället eller alternativ lokal. Ommöblering är inte tillåten på I13.

För att boka konferensvåning BMC D15 gäller särskilda villkor.

Övriga lokaler på BMC

Följande lokaler bokas i BMC Reception

E-post & telefon
bmc.reception@med.lu.se
+46 46-222 06 60

  • Rum H1137/H1138 ytan ovanför restaurangen, utställningsyta för cirka 50 personer.
  • Rum A1058, Matsalen i hus A. Lokal för 50 personer. OBS! Får inte bokas mellan klockan 11:00-14:00.