Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokalbokning på BMC

Boka lokaler

I TimeEdit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra. Du loggar in med din Lucat-identitet för att boka lokaler.

 • Lokalerna kan bokas per kvart och öppnas 20 minuter innan bokning
 • Ange alltid starttid för evenemanget om det inte sammanfaller med bokningstiderna

Trådlöst nätverk

 • Alla lokaler på BMC har trådlöst nätverk för anställda som heter Eduroam
 • För övriga gäster finns ett trådlöst nätverk som heter LU Guest

Beslut om sammankomster under pandemin

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt besked från regeringen och Länsstyrelsen Skåne ska all verksamhet, som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, genomföras digitalt. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt.

I nuläget skall våra lokaler bokas enbart för digitala möten, disputationer samt halvtidskontroll enligt det tillåtna antal personer i respektive sal.
För allas trevnad respektera avstånd för att minska smittspridning i alla sammanhang

Antal platser i våra lokaler

För antal platser gäller just nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se anpassning i dokument nedan:

Lokaler på BMC


Klicka på länkarna för information om salarna

Antal platser

A1005 Segerfalksalen (hörslinga)

65

A1021a

8

D1513a Sven Gardell

12

D1513b Bengt Borgström

12

D1513c Dora Jacobsohn

28

D1539a Belfragesalen (hörslinga)

70

H1131 Falck-Hillarp

16

H1132 Åke Nordén

16

I1308

16

I1309

16

I1341 - Disponeras tillsvidare av Grundutbildningen

25

I1342 - Disponeras tillsvidare av Forum Medicum

14

I1345 (hörslinga), - Disponeras tillsvidare av Grundutbildningen

40

I1346

10

Undervisningslokaler

Boka hos Adelé Månsson

Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
E-post & telefon
adele.mansson@med.lu.se
+46 46-222 77 70
 

Klicka på länkarna för information om salarna

Antal platser

Fernströmsalen (hörslinga) - Avstängd tills vidare
Istället hänvisas till Genetikhusets aula

169

Genetikhusets aula (hörslinga)

190

GK-salen (hörslinga)

83

Rune Grubb-salen (hörslinga)

83

Pbl-rum

Boka hos Adelé Månsson

Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
E-post & telefon
adele.mansson@med.lu.se
+46 46-222 77 70

 • Pbl-rum finns på plan H10, H11, I10, I11 och I12

Datorsal (H1023)

Boka hos Adelé Månsson

Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
E-post & telefon
adele.mansson@med.lu.se
+46 46-222 77 70

 • 24 studentdatorer som studenter kan använda om salen inte är bokad för undervisning
 • Passerkort krävs

Installation av programvaror samt teknisk support

E-post & telefon
servicedesk@lu.se
+46 46-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

AV-resurser i H1023

 • Projektor, bildformat 16:9

Kurslab (H1123)

Boka hos Adelé Månsson

Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
E-post & telefon
adele.mansson@med.lu.se
+46 46-222 77 70

AV-resurser i H1123

 • Projektor, bildformat 16:9

Övriga lokaler på BMC

Följande lokaler bokas i BMC Reception

E-post & telefon
bmc.reception@med.lu.se
+46 46-222 06 60

 • Rum H1137/H1138 ytan ovanför restaurangen, utställningsyta för ca 50 personer.
 • Rum A1058, Matsalen i hus A. Lokal för 50 personer. OBS! Får inte bokas mellan klockan 11-14.