Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Basmöblering av kontor på HSC

HSC-service tillhandahåller ett basutbud av kontorsutrustning för dig som är verksam i HSC:s lokaler. 

I förrådet finns följande:

  • Skrivbord (ej höj-och sänkbart) med hurts
  • Bokhyllor
  • Tak- och skrivbordslampor
  • Kontorsstolar

Kontakt samt frågor om möbler utöver basutbud

Om du behöver byta ut eller nyinskaffa möbler till kontorsutrymmen kontakta oss via e-post: service.hsc@med.lu.se

Möbler utöver basutbudet bekostas inte av HSC-service, men vi kan hjälpa till att göra beställningen. 

 

Diarienummer

Diarienummer inköp till förrådet:

Medicinska fakulteten dnr M2011/1452