Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakt CRC service

Ledning

Jan Nilsson
Husstyrelsen CRC Ordförande
Tel: 040-39 12 30
E-post: jan.nilsson@med.lu.se

Anna Blom
Husstyrelsen CRC Vice Ordförande
Tel: 040-33 82 33
E-post: anna.blom@med.lu.se

CRC administration 

Hugh Connell, föreståndare
 Tel: 040-39 10 02
 E-post: Hugh.Connell@med.lu.se

Linus Jeppsson, driftledare
Tel: 040-39 10 01
E-post: Linus.Jeppsson@med.lu.se 

Lars Jansson, serviceadministratör
Tel: 040-39 10 18
E-post: lars.jansson@med.lu.se

Anna Ahrenfalk, serviceadministratör
Tel: 040-39 11 65
E-post: anna.ahrenfalk@med.lu.se

CRC reception
E-post mailto:crcreception@med.lu.se
Tel: 040-39 10 10

CRC service 
E-post crcservice@med.lu.se 
Tel: 040-39 10 30

Lokalvård
Tel: 040-32 54 97
E-post: lokalservice@service.lu.se

Practicum, Sus Malmö 
Tel: 040-33 32 84

Medicinska fakultetens bibliotek på CRC
Tel: 040-39 15 00