Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ansök om labbyta på BMC och MV

Ansökan om labbyta på BMC och MV

För dig som ska ansöka eller säga upp labbyta på BMC och MV behövs en blankett fyllas i (se blankett till höger). Blanketten fylls i av sökande forskargruppschef eller motsvarande.

Den behöver även signeras av din prefekt eller motsvarande innan du skickar in den scannade PDF:en till BMC ordförande Cecilia Lundberg (cecilia.lundberg@med.lu.se) med cc till Joanna Oberda (joanna.oberda@med.lu.se).