Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Rune Grubb-salen

korslinga

Lokalen är anpassad för 83 personer

Föreläsningssalen är normalt öppen under den tid salen är bokad samt 20 minuter före och efter. Vid behov av tillträde under annan tid, kontakta BMC Reception.

AV-resurser i Rune Grubb-salen

  • Talarstol med fast dator, nätverksansluten
  • Projektor, bildformat 4:3
  • Anslutningskabel: VGA, HDMI, Mini Display
  • Trådlöst headset
  • Hörslinga
  • Dokumentkamera
  • Trådlöst nätverk: Eduroam, LU Guest
rune grubbsalen webb

Bokning

Rune Grubb-salen bokas via kursexpeditionen på plan I11, BMC Studentcentrum.

Kontaktperson: 
Adelé Månsson
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

Support

Teknisk support

BMC Reception
Tel: 046-222 06 60

eller Micael Eliasson
Tel: 046-222 07 59

Du kan beställa personlig hjälp vid föreläsningstillfället. Säg till när du bokar lokalen.