Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

BMC lokalbokning

Boka lokaler

I Time Edit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra. Du loggar in med din Lucat-identitet för att boka lokaler.

 • Lokalerna kan bokas per kvart och öppnas 20 minuter innan bokning
 • Ange alltid starttid för evenemanget om det inte sammanfaller med bokningstiderna

Trådlöst nätverk

 • Alla lokaler på BMC har trådlöst nätverk för anställda som heter Eduroam
 • För övriga gäster finns ett trådlöst nätverk som heter LU Guest

Lokaler på BMC

Klicka på länken för information om salen

Antal platser

A1005 Segerfalksalen (hörslinga)

65

A1021a

8

D1513a Sven Gardell

12

D1513b Bengt Borgström

12

D1513c Dora Jacobsohn

28

D1539a Belfragesalen (hörslinga)

70

H1131 Falck-Hillarp

16

H1132 Åke Nordén

16

I1308

20

I1309

20

I1341

28

I1342

16

I1345 (hörslinga)

40

I1346

10

Undervisningslokaler

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

Klicka på länken för information om salen

Antal platser

Fernströmsalen (hörslinga)

169

GK-salen (hörslinga)

83

Rune Grubb-salen (hörslinga)

83

Pbl-rum

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

 • Pbl-rum finns på plan H10, H11, I10, I11 och I12

Datorsal (H1023)

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

 • 24 studentdatorer som studenter kan använda om salen inte är bokad för undervisning
 • Passerkort krävs

Installation av programvaror samt teknisk support

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

AV-resurser i H1023

 • Projektor, bildformat 16:9

Kurslab (H1123)

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

AV-resurser i H1123

 • Projektor, bildformat 16:9

Övriga lokaler på BMC

Följande lokaler bokas i BMC Reception:
Tel: 046-222 06 60
E-post: bmc.reception@med.lu.se

 • Rum H1137/H1138 ytan ovanför restaurangen, utställningsyta för ca 50 personer.
 • Rum A1058, Matsalen i hus A. Lokal för 50 personer. OBS! Får inte bokas mellan klockan 11-14.