Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

BMC lokalbokning

Boka lokaler

I Time Edit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra. Du loggar in med din Lucat-identitet för att boka lokaler.

  • Lokalerna kan bokas per kvart och öppnas 20 minuter innan bokning
  • Ange alltid starttid för evenemanget om det inte sammanfaller med bokningstiderna

Trådlöst nätverk

  • Alla lokaler på BMC har trådlöst nätverk för anställda som heter Eduroam
  • För övriga gäster finns ett trådlöst nätverk som heter LU Guest

Lokaler på BMC

Klicka på länken för information om salen

Antal platser

A1005 Segerfalksalen (hörslinga)

65

D1513a Sven Gardell

12

D1513b Bengt Borgström

12

D1513c Dora Jacobsohn

28

D1539a Belfragesalen (hörslinga)

70

H1131 Falck-Hillarp

16

H1132 Åke Nordén

16

I1308

20

I1309

20

I1341

28

I1342

16

I1345 (hörslinga)

40

I1346

10

Undervisningslokaler

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

Klicka på länken för information om salen

Antal platser

Fernströmsalen (hörslinga)

169

GK-salen (hörslinga)

83

Rune Grubb-salen (hörslinga)

83

Pbl-rum

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

  • Pbl-rum finns på plan H10, H11, I10, I11 och I12

Datorsal (H1023)

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

  • 24 studentdatorer som studenter kan använda om salen inte är bokad för undervisning
  • Passerkort krävs

Installation av programvaror samt teknisk support

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

Kurslab (H1123)

Boka hos Adelé Månsson
Kursexpeditionen, plan I11, BMC Studentcentrum
Tel: 046-222 77 70
E-post: adele.mansson@med.lu.se

Övriga lokaler på BMC

Följande lokaler bokas i BMC Reception:
Tel: 046-222 06 60
E-post: bmc.reception@med.lu.se

  • Rum H1137/H1138 ytan ovanför restaurangen, utställningsyta för ca 50 personer.
  • Rum A1058, Matsalen i hus A. Lokal för 50 personer. OBS! Får inte bokas mellan klockan 11-14.