Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokaler, möten & service

Boka lokaler

I TimeEdit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra. För att kunna boka lokal behöver du kostnadsställe och lösenord (instruktioner finns på bokningslänken nedan)

 Boka lokaler på universitetet (TimeEdit webbaserad lokalbokning)

Vilka lokaler som finns på fakulteten finns listat under våra hus i vänstermenyn. Där står också kontaktuppgifter för de lokaler som inte går att boka genom TimeEdit.

Konferensvåning BMC D15

När det gäller konferensvåningen på BMC D15 gäller särskilda villkor.

Boka AV-support för möte på BMC

Du som vill ha AV-support, det vill säga assistans med teknik för ljud och bild, till ett möte som sker på BMC behöver nu boka detta 7 arbetsdagar innan.

För att boka AV-support gör du en beställning via ärendehanteringssystemet Supportdesk.

I ärendet behöver du ange:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Datum och tid för mötet
  • Vilken lokal mötet sker i
  • Önskad support (vad du vill ha hjälp med)

Boka fika

HSC: Café Hjärtat på webbplatsen finns beställningsformulär.

CRC: Mötesplats CRC E-post: motesplats.crc@gmail.com 

BMC: Stamstället på webbplatsen finns beställningsformulär.

Boka e-möte

BMC: Bokas i receptionen på BMC, e:post: BMC.Reception@med.lu.se

Lunds universitet använder Zoom, som är ett e-mötessystem som funkar på datorer, mobiltelefoner etc. Mer info om Zoom (länk till lärplattformen Canvas)

För HSC & CRC kontakta IT-service:

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

Boka konferenslokal

Boka konferenslokal (länk till LU:s Medarbetarwebb)