Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

PowerPoint-presentation om Medicinska fakulteten

Skapa din egen PowerPoint-presentation

Det finns svenska och engelska mallar för dig som ska göra en egenPowerPoint-presentation.

PowerPoint-presentation om Medicinska fakulteten

Presentationen finns i svensk och engelsk version och innehåller ett 40-tal bilder om Medicinska fakulteten samt några inledande bilder om Lunds universitet i stort.

OBSERVERA att fotografierna i presentationen är skyddade av upphovsrätten. De är inköpta för att användas då verksamhet vid Lunds universitet presenteras. Använd därför inte bilderna i andra sammanhang än då du presenterar verksamhet vid Lunds universitet.

PowerPoint-presentation om Medicinska fakultetens strategiska plan

Presentationen finns i svensk och engelsk version.

OBSERVERA att fotografierna i presentationen är skyddade av upphovsrätten. De är inköpta för att användas då verksamhet vid Lunds universitet presenteras. Använd därför inte bilderna i andra sammanhang än då du presenterar verksamhet vid Lunds universitet.

Kontakt

Behöver du hjälp med PowerPoint-presentationerna eller har synpunkter på dem, kontakta:

Kommunikationsavdelningen: info@med.lu.se