Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Översättning & språkgranskning

Information om vart medarbetare vid Lunds universitet ska vända sig för hjälp med översättning och språkgranskning:

Alla enheter inom Lunds universitet kan anlita avdelningen Översättning och språkfrågor. Du kan få hjälp med översättning och språkgranskning av texter från svenska till engelska och omvänt, samt råd och stöd i övriga språkfrågor.

Avdelningen Översättning och språkfrågor:

  • förmedlar uppdrag från enskilda forskare och forskarstuderande till upphandlade externa översättare.
  • erbjuder även stöd och information om resurser för medarbetare som behöver skriva eller presentera material på engelska inom sitt arbete.
  • hjälper till med engelsk terminologi, lämpliga översättningar av svenska ord och uttryck samt etablerade benämningar och engelskt språkbruk vid LU och inom svenskt högskoleväsende i stort.

Engelsk terminologi

Lunds universitet 

Lunds universitet- Lund University
Rektor - Vice-Chancellor
Prorektor - Deputy Vice-Chancellor
Vicerektor - Pro Vice-Chancellor
Universitetsledningen - University Management
Universitetsstyrelsen - University Board
Rektorsämbetet - The Vice-Chancellor´s Office

Medicinska fakulteten 

Medicinska fakulteten - Faculty of Medicine
Dekan - Dean
Prodekan - Pro-Dean
Vicedekan- Vice-Dean
Fakultetsledning - Faculty Management
Fakultetsstyrelsen - Faculty Board
Fakultetskansli - Faculty Office
Grundutbildning - Undergraduate Education
Forskarutbildning - Postgraduate Education

Institutioner

Institution - Department
Prefekt - Head of Department
Biträdande prefekt - Deputy Head of Department
Institutionskansli - Department Office

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
 - Department of Experimental Medical Science

Institutionen för hälsovetenskaper
- Department of Health Sciences

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
- Department of Clinical Sciences, Lund

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
- Department of Clinical Sciences, Malmö

Institutionen för laboratoriemedicin
- Department of Laboratory Medicine

Institutionen för translationell medicin
- Department of Translational Medicine