Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tips att tänka på inför namnsättning av nya enheter

Det är viktigt att tänka till ordentligt inför något så viktigt som namngivande. Det kan vara klokt att utgå från följande frågor:

  • I vilka sammanhang kommer namnet att användas?
  • Vem vill ni ska känna till det förutom era närmaste kollegor?

Tips:

  • Använd ett beskrivande namn som säger vad det handlar om. Och även öppnar upp för framtida utveckling.
  • Engelska eller svenska – funkar det på båda språken? Vilket används mest? Helst ska det gå att översätta lätt och en förkortning som funkar för båda språken är rekommenderat.
  • Namnet ska fungera i flera sammanhang och fungera muntligt, på webben, i presentation etc
  • Namnet ska vara väl förankrat, om andra använder andra namn, så fungerar inte namnet. Det skapar bara förvirring.
  • Inte för långt och ohanterligt
  • ”Centrum” ska endast användas för det som verkligen är en centrumbildning fastställd på fakultetsnivå
  • Om det gäller en samling av infrastrukturer så får det gärna heta ”Platform” i slutet.

Kontakt

Har du fler frågor eller kommentarer så är du välkommen att höra av dig till kommunikationsavdelningen