Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fakultetens morgonmöten

Morgonmöten 2021 - 2022

Alla anställda är välkomna att delta i våra digitala morgonmöte med fakulteten. Dessa möten kommer vara återkommande varje månad och är ett tillfälle för dig att träffa vår dekan samt våra vicedekaner, som kommer berätta om aktuella ämnen. Mötena kommer hållas företrädesvis på engelska i syfte att vara tillgängliga för alla anställda vid fakulteten.

Datum

Torsdag 16/12  -  Resursfördelningen

Dekan Kristina Åkesson berättar om Medicinska fakultetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2022 och vad det innebär.

OBS! Mötet hålls på svenska.

Presentation från mötet / Presentation from the meeting


Torsdag 11/11 - Forum Medicum

Introduktion av dekan Kristina Åkesson och presentationen av Joanna Oberda, projektledare, samt Jakob Donner som kommer visa oss vart vi ligger till i bygget av Forum Medicum och leda oss igenom planerna framöver.


Torsdag 10/2 -  TBA


Torsdag 10/3 -  TBA


Torsdag 7/4 -  TBA


Torsdag 12/5 -  TBA


Torsdag 9/6 -  TBA

Kontakt

Johanna Erlandson
Kommunikationschef
E-post & telefon:
Johanna.Erlandson@med.lu.se
+46 46-222 08 23