Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Informera inom fakulteten

Det finns flera olika sätt för dig som medarbetare att ta del av och sprida information internt inom Medicinska fakulteten.

Intramed

Internwebb: www.med.lu.se/intramed

Vad: Fakultetens internwebb. Information om allt från anställningsfrågor till fakultetens organisation och praktiska frågor som lokaler och IT. Även nyheter från fakulteten, kommande seminarier, utbildningar, anslag mm.

Språk: På svenska och engelska.

Vem bidrar: Alla fakultetens medarbetare har möjlighet att bidra med innehåll. Skicka ett mejl till info@med.lu.se 

Ansvariga: Fakultetens kommunikationsavdelning.

Nyhetsbrev från Medicinska fakulteten

Fakultetens Nyhetsbrev - arkiv

Vad: Elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut varannan onsdag (ojämna veckor) under terminstid till alla medarbetare vid Medicinska fakulteten; BMC, CRC, HSC, MV och affilierade inom hälso- och sjukvården i Region Skåne samt övriga intressenter. "Nyhetsbrev från Medicinska fakulteten" innehåller ledningsinformation, fakultetsnyheter, utlysningar och reportage samt länkar till aktuella utbildningar, konferenser, anslag och disputationer. Hänvisar till Intramed för mer information.

Språk: På svenska och engelska.

Vem bidrar: Alla medarbetare kan skicka innehåll till nyhetsbrevet. Om du har information som du vill ska finnas med i nästa upplaga av nyhetsbrevet, skicka er text samt länk till webbsida med mer information till newsletter@med.lu.se. Deadline för material är tisdagen veckan innan utgivningsdatum.

Utgivningsdatum VT 2022:

 • 26:e januari (deadline 18/1)
 • 9: februari (deadline 1/2)
 • 23:e februari (deadline 15/2)
 • 9:e mars (deadline 1/3)
 • 23:e mars (deadline 15/3)
 • 6:e april (deadline 29/3)
 • 20:e april (deadline 12/4)
 • 4:e maj (deadline 26/4)
 • 18:e maj (deadline 10/3)
 • 1:e juni (deadline 24/5)
 • 15:e juni (deadline 7/6)

Ansvariga: Fakultetens kommunikationsavdelning, newsletter@med.lu.se

Övrig information: Nyhetsbrev från Medicinska fakulteten" lanserades i februari 2017 och ersatte då de tidigare nyhetsbrev E-bulletinen, Ledningsnytt samt personaltidningen Närv.

E-postlistor

Vad: E-postlistor till grupper av medarbetare vid fakulteten. Används då man vill rikta information till en specifik grupp. Exempelvis Teachers@med.lu.se når forskare och lärare som anslutit sig till listan och Doktorander@med.lu.se når fakultetens doktorander.

Vem bidrar: Alla som är anslutna till listorna.
Ansvariga: Fakultetens IKT-enhet

Andra lokala informationsvägar

Dessutom finns det interna nyhetsbrev på några av fakultetens institutioner. Dessa administreras av institutionerna. Husen, d.v.s. BMC, CRC, HSC samt Medicon Village, har även lokala kanaler som de administrerar.

Tumregeln är att om informationen berör hela fakulteten/är av intresse för fler än de medarbetare som finns lokalt vid institutionen eller inom huset ska informationen spridas i fakultetsgemensamma informationskanaler. Skicka inte allt till alla!

Vi hjälper till!

Har du frågor eller vill ha hjälp att sprida information? Vi hjälper dig gärna! Kontakta Medicinska fakultetens kommunikationsavdelning.

Kontakt

Samtliga medarbetare vid Medicinska fakulteten får interna nyhetsbrev regelbundet. Fakultetens kommunikationsavdelning är ansvariga för de olika kanalerna.

Kommunikationsavdelningen