Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kommunikation & mallar

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet - det är vi. Vi är alla representanter för vår fakultet och vårt universitet. Som organisation vill vi vara synliga och tydliga internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. God kommunikation bidrar till att stärka universitetets konkurrenskraft och ger oss bättre möjlighetar att nå uppsatta mål för vår verksamhet. Därför finns det flera hjälpmedel och verktyg för dig som ska kommunicera och presentera Medicinska fakulteten på olika sätt.

Universitetsgemensamma, resurser och hjälpmedel hittar du här.

Universitetsgemensamma resurser och hjälpmedel 

Kontakt

Om du behöver råd och stöd, kontakta Kommunikationsavdelningen eller en kommunikatör inom din egen del av fakulteten: