Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utskrifter & kopiering

Medicinska fakultetens utskriftssystem

Utskriftssystemet som används vid Medicinska fakulteten heter PaperCut. Dina utskrifter läggs i en central utskriftskö och kan hämtas vid valfri kopiator inom fakulteten som är ansluten till PaperCut. Utskrifterna ligger kvar i utskriftssystemet i 36 timmar. Du måste ha ett Lucat-konto för att kunna använda de kopiatorer som är anslutna till PaperCut. Om du inte är registrerad i Lucat, kontakta Lucat-ansvarig på din avdelning eller din närmaste chef.


Kopiera och skanna – så här gör du!

Installera LUPrint på din dator

För att kunna använda PaperCut behöver du ha LUPrint installerat på din dator, som sedan fungerar på alla kopiatorer som ingår i utskriftssystemet. LUPrint är ett standardprogram i våra LU-gemensamma datorplattformar PC.LU.SE och MAC.LU.SE. Om din dator inte är knuten till dessa plattformar eller om ni är uppkopplade via regionens nätverk, kontakta oss via servicedesk@lu.se för hjälp.

Logga in med din Lucat på skrivaren för att hämta utskrift eller skanna dokument

  1. Logga in på skrivaren med din Lucat. För enklare och snabbare hantering, kan du koppla ditt LU-kort eller annat passerkort till ditt Lucat-konto. Du gör kopplingen vid kopiatorn: Lägg kortet på kortläsaren och logga in med din Lucat. Endast ett kort i taget kan vara kopplat till utskriftstjänsten. Du får en bekräftelse på att kortet är kopplat och nästa gång  räcker det med att lägga kortet på läsaren vid kopiatorn.
  2. Välj önskad funktion via pekskärmen. Om du vill skanna ett dokument, kan du välja mellan att få det skannade dokumentet mejlat till dig eller att spara dokumenten på ett usb-minne (gäller bara vissa kopiatormodeller).
  3. Glöm inte att logga ut!

Om du har problem med att logga in på kopiatorn kan du behöva byta ditt Lucat-lösenord. Det kan ta upp till 20 minuter innan det nya lösenordet blir aktivt.

Byt ditt Lucat-lösenord på Lucat portalen

Skicka bilagor för utskrift via e-post

Du kan även skicka eller vidarebefodra e-post med bilagor för utskrift på valfri skrivare. Det är endast bilagan som skrivs ut, inte mailet i sig. Beroende på önskad pappersstorlek, enkel eller dubbelsidig, samt färg eller svart/vit utskrift, måste du använda olika e-postadresser.

PaperCut guide: Skicka utskrift med mail på www.print.lu.se


Prislista för utskrifter på skrivare vid Lunds universitet

Utskrifter debiteras det kostnadsställe som primärt angetts i Lucat Du kan logga in på PaperCut för att hantera utskrifter via webbgränssnittet samt se statistik över dina utskrifter och kopiering.

Logga in i PaperCut på papercut.print.lu.se 
Prislista för utskrifter på skrivare vid Lunds univeristet på print.lu.se