Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LuZon – för dig med fysisk arbetsplats på SUS

Enhetlig och enkel åtkomst till tjänster inom Lunds universitet och Region Skåne

Arbeta i båda miljöerna samtidigt via LUZon

Nu är det enklare att vara dubbelaffilierad! Bibliotek och IKT erbjuder enhetlig och enkel åtkomst till Region Skånes viktigaste tjänster och merparten av Lunds universitets tjänster för dig som behöver kunna arbeta i båda miljöerna samtidigt. Du måste ha både Lucat-ID samt RSID.

Under många år har du som haft din fysiska arbetsplats inom SUS och samtidigt varit anställd vid Lunds universitet haft svårigheter att nå Region Skånes gemensamma arbetsytor. Genom ett samarbete mellan Region Skåne, Medicinska fakulteten och respektive nätleverantörer har en IT-lösning tagits fram: LuZon (f.d. projekt RS13). LuZon är ett certifikat som installeras på den anställdes LU-dator.

Via LuZon kommer du åt följande tjänster från Region Skåne:

 • Region Skåne e-post
 • HR-fönster
 • E-Katalog
 • Intranät
 • Raindance
 • Skånekatalogen

Hur får jag tillgång till LuZon?

Om du vill få LuZon installerat på din dator är du välkommen att boka ett personligt möte med en IT-tekniker från Med IT, Bibliotek och IKT.  Du kan också utse en representant för er forskargrupp och göra en gemensam intresseanmälan via servicedesk@lu.se.
Vänligen märk din anmälan med LuZon och Medicinska fakulteten.

Krav för installation av LuZon

För att certifikatet ska kunna installeras måste användaren och datorn uppfylla en del krav. Med IT måste därför inventera och kontrollera följande innan installation:

 • Användaren måste ha både Lucat-ID samt RSID (för att nyttja RS-tjänster)
 • Systemkrav: Windows 10 eller Mac OS (Mojave är testat, äldre versioner kan fungera, men garanteras ej.)
 • Datorn ska ha uppdaterat antivirus-skydd.
 • Datorn ska vara ägd och inventerad av Lunds universitet
 • Datorn ska vara genomgången och godkänd av Med IT.