Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

E-möte och videokonferens

E-möte i Zoom

Zoom är ett smart och användarvänligt verktyg för e-möten på din egen dator. Verktyget används av många andra lärosäten i Sverige.


Hög ljud- och bildkvalitet på ditt e-möte med videokonferenssystem

Videokonferenssystem bestående av HD-kamera, bildskärm och kodek som kommunicerar via IP (H323) finns både på BMC och HSC i Lund och på CRC i Malmö. För att använda videokonferensen behöver Du måste boka ett virtuellt rum att mötas i för att kunna använda videokonferenssystemet. I dessa virtuella rum kan du inte bara koppla upp dig mot andra videokonferensanläggningar, utan även kommunicera via datorer, plattor och telefoner, samt dela dokument och skärm.

Videokonferens på BMC och Medicon Village, kontakta BMC reception

E-post: bmc.reception@med.lu.se
Tefefon: 046-222 06 60 (Internt inom universitetet 20660)

Videokonferens på HSC och CRC, kontakta fakultetens IT support, Med IT

Vi visar gärna hur det fungerar och hjälper till med bokning. Om du vill ha en introduktion, kontakta oss på Med IT!

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

Boka videokonferensrummet på CRC

Videokonferensrummet på CRC finns i hus 28, plan 11, rum 26.