Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Datorprogram & licenser

Installation av program

Behöver du ett program till din dator?
Kontakta oss på Med IT via e-post: servicedesk@lu.se. Berätta gärna om du använder Windows eller Mac OS.

På plats-service finns på BMC, HSC, MV, CRC och Wallenberg-laboratoriet. Du som har annan placering, t ex på sjukhusklinik, lämnar in din dator till någon av våra verkstäder på de nämnda platserna.


Licenshanteringen sköts av Med IT eller gruppens programansvarig

Med IT sköter licenshanteringen åt en stor del av fakultetens grupper. I annat fall måste forskargruppen/enheten utse en programansvarig som registrerar licenser hos LDC, hanterar licenskoder och vid behov hämtar program från LDC. Den programansvarige ska se till att gruppen följer licensavtalen, vilket leverantörerna kan komma att kontrollera vid en revision. Personen ska också se till att licenser som LDC inte erbjuder skaffas från rätt leverantör enligt lagen om offentlig upphandling.

För dig som är eller ska bli programansvarig

Många datorprogram kräver licens för att man ska ha rätt att installera och använda dem, vilket medför en kostnad. Universitetets datacentral, LDC, har i många fall tecknat förmånliga avtal för universitetsanknuten verksamhet.

För program som inte täcks av LDC:s avtal ska i första hand universitetets upphandlade leverantörer användas. Information om leverantörer och gällande avtal finns i inköpsportalen.


Program för arbets- och hemdatorer som ingår i campusavtal

Microsoft Office, EndNote och en del andra program ingår i campusavtal som gör att de kan installeras på såväl arbets- som hemdatorer utan inköp av enskilda licenser.

SPSS

På Medicinska fakulteten finansieras SPSS-licenserna centralt. Kontakta servicedesk@lu.se om du behöver programmet eller en ny licenskod. Berätta gärna om du använder Windows eller Mac OS.


Region Skånes datorer

Program inköpta för användning på Lunds universitet får inte installeras på Region Skånes datorer.