Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Datorplattform

Vad är PC.LU.SE och MAC.LU.SE?

PC.LU.SE & MAC.LU.SE är universitetsgemensamma, moderna, säkra och användarvänliga datorplattformar, baserade på Windows 10 senaste macOS.


Fördelar med datorplattform

Pålitlighet:

Din enhet kommer snabbt att få mjukvaruuppdateringar och korrigeringar med liten eller ingen interaktion från din sida.

Tidseffekivitet:

Du kommer att öka din produktivitet när implementerings- och uppdateringsprocesser körs i bakgrunden, vilket frigör mer tid för undervisning, forskning och hantering.

Flexibilitet:

Du kan välja när och var du vill installera ny programvara eller göra uppdateringar på din enhet genom självbetjäningsportaler.

Säkerhet:

IT-tekniker hanterar säkerheten på din dator så att du inte behöver. Du kan vara säker på att uppdateringar, säkerhetsinställningar och brandväggar är väl underhållna. Backup synkroniserar automatiskt på valda platser.

Sekretess (PC.LU.SE):

Hårddisken är krypterad med hjälp av BitLocker så din data och filer förblir konfidentiella.

Regelverk:

Din dator kommer alltid att uppfylla lagar som reglerar forsknings- eller studentdata på universitetsdatorer.

Mer information om datorplattformarna: