Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IT-tjänster och support på Medicinska fakulteten

IT-tjänster och support vid Medicinska fakulteten levereras av Med IT


Tillfälligt ändrade rutiner pga Covid-19

Till följd av coronavirusets spridning har Med IT anpassat sina arbetsrutiner:

  • Vi tar för tillfället inte emot besök i våra IT-verkstäder, med undantag för tillfällen då annan överenskommelse finns.
  • Ärenden som kräver fysiskt utförande kommer att ske på er arbetsplats.
  • De flesta av ärendena hanterar vi via ett fjärrsupportverktyg som heter TeamViewer. Vi hoppas du har överseende med detta.

Du skickar som vanligt in ditt ärenden till servicedesk@lu.se.

OBS! Glöm inte att även den centrala servicedesken (telefon: + 46 (0)46-222 90 00) kan avhjälpa en del ärenden på distans.

Fjärrsupport vid distansarbete via TeamViewer

Med IT erbjuder fjärrsupport (remote support) via fjärrsupportverktyget TeamViewer. Du skickar som vanligt in ditt ärenden till servicedesk@lu.se, men du behöver ladda ner programmet för att vi ska kunna fjärrstyra din dator på distans.

Länkar för att ladda ner TeamViewer

För Windows – Ladda ner fjärrsupportverktyget TeamViewer via teamviewer_Quicksupport.exe
För Mac – Ladda ner fjärrsupportverktyget TeamViewer via TeamViewerQS.zipVälkommen att kontakta oss!

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: + 46 46-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)
OBS: Använd ej internt nummer från Region skånes telefoner.

Ange detta vid felanmälan för snabbare support

  • Uppge alltid din Lucat samt var du jobbar för att ditt ärende ska komma till rätt plats och rätt IT-tekniker: Ange husets förkortning innan rumsnumret: BMC xxxxx, CRC xx-xx-xxx, Wlab 20-x-xxx, HSC xxx eller MV xxx-xxxx. Om din arbetsplats är i Region Skåne, skriver du istället SUS respektiva EXT om du arbetar externt.
  • Försök att beskriva problemet så utförligt du kan och dina eventuella försök att lösa det.
  • Ange om ärendet enbart gäller dig eller är flera på din avdelning drabbade.
  • Gäller problemet din dator, vänligen uppge datornamn eller datorns IP-adress.

För att kunna ge service måste vi kunna hitta dig – ha rätt rumsnummer i Lucat

Kontrollera eller ändra rumsnummer i Lucat:

  1. Logga in på https://lucat.lu.se/.
  2. Under Verksamhetsroller, klicka på länken Ändra.
  3. I dialogrutan som öppnas finns fältet för rumsnummer, du kan behöva scrolla ner på sidan för att se det. Lägg gärna till ditt telefonnummer så att vi får med det automatiskt i ditt ärende!

Besök oss på plats i våra verkstäder

Till följd av coronavirusets spridning tar vi för tillfället inte emot besök i våra IT-verkstäder, med undantag för tillfällen då annan överenskommelse finns.

Kontakta oss alltid för tidsbokning innan ni besöker våra verkstäder, vi är inte alltid på plats!

Distansarbete

Byte av Lucat-lösenord

Du kan själv byta och synkrinsera ditt Lucat-lösenord på https://passport.lu.se/
Välj "I am user" när du vill byta lösenord.