Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utskrifter & kopiering

Medicinska fakultetens utskriftssystem

Utskriftssystemet som används vid Medicinska fakulteten heter PaperCut. Dina utskrifter läggs i en central utskriftskö och kan hämtas vid valfri kopiator inom fakulteten som är ansluten till PaperCut. Utskrifterna ligger kvar i utskriftssystemet i 36 timmar.

Du måste ha ett LUCAT-konto för att kunna använda de kopiatorer som är anslutna till PaperCut. Om du inte har något LUCAT, kontakta LUCAT-ansvarig på din avdelning eller din närmaste chef.

Installera skrivaren LUPrint 

För att kunna använda PaperCut behöver du bara installera en skrivare, LUPrint, som sedan fungerar på alla kopiatorer som ingår i utskriftssystemet.

Du som har en dator med annan inloggning än LUCAT måste använda dig av det som kallas LUPrint-popup för att kunna skriva ut på kopiatorer som ingår i PaperCut. Om du sitter på regionens nätverk, kontakta oss på Med IT.


Skriva ut

För att hämta din utskrift loggar du in med ditt LUCAT. För att snabbare kunna identifiera dig vid kopiatorn bör du koppla ett kort till ditt LUCAT, t.ex. LU-kort eller annat passerkort. Du gör kopplingen vid kopiatorn: Lägg kortet på kortläsaren och logga in med ditt LUCAT. Du får en bekräftelse på att kortet är kopplat och nästa gång  räcker det med att lägga kortet på läsaren vid kopiatorn. Endast ett kort i taget kan vara kopplat till utskriftstjänsten.

När du hämtar utskrifter kan du välja att bara skriva ut de du verkligen behöver och avbryta övriga – och på så sätt hjälpa till att spara på resurser.

Problem med att logga in på kopiatorn?
Om du har problem med att logga in på kopiatorn kan du behöva byta ditt LUCAT-lösenord. Det kan ta upp till 20 minuter innan det nya lösenordet blir aktivt.

Skicka bilagor för utskrift via e-post

Du kan även skicka eller vidarebefodra e-post med bilagor för utskrift på valfri skrivare. Det är endast bilagan som skrivs ut, inte mailet i sig. Vilka format som fungerar och de olika e-postadresserna för att skriva ut, finns på PaperCut-portalen:

Beroende på önskad pappersstorlek, enkel eller dubbelsidig, samt färg eller svart/vit utskrift, måste du använda olika e-postadresser.


Debitering

Utskrifter debiteras det kostnadsställe som primärt angetts i LUCAT. Du kan logga in på PaperCut med ditt LUCAT för att hantera utskrifter via webbgränssnittet samt se statistik över dina utskrifter och kopiering.


Kopiera och skanna

  1. Logga in på skrivaren genom att lägga ditt kort på läsaren.
     Tryck på knappen "Använd kopiatorn".
  2. Välj önskad funktion via pekskärmen.
  3. Du kan välja mellan att få det skannade dokumentet mejlat till dig eller att spara dokumenten på ett usb-minne (gäller bara vissa kopiatormodeller).
  4. Glöm inte att logga ut.
  • Om du vill ändra ämnesraden på mejlet när du skannar:
     Tryck "Alternativ" nere till höger. Tryck sedan pil ned för att komma till andra sidan med alternativ. Välj därefter "Ämne/meddelande" och skriv in önskad ämnesrad och meddelandetext.
  • Det går bara att skicka mejlet till sig själv.