Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LuZon

Sömlös åtkomst till tjänster inom Lunds universitet och Region Skåne

För dig med fysisk arbetsplats på SUS


Nu blir det äntligen enklare att vara dubbelaffilierad!
Bibliotek & IKT kan erbjuda sömlös åtkomst till Region Skånes viktigaste tjänster och merparten av Lunds universitets tjänster.

Under många år har de som haft sin fysiska arbetsplats inom SUS och samtidigt varit anställda vid Lunds universitet haft svårigheter att nå Region Skånes gemensamma arbetsytor. Genom ett samarbete mellan Region Skåne, Medicinska fakulteten och deras respektive nätleverantörer har vi nu hittat en lösning för LU-anställda som behöver kunna arbeta i båda miljöerna samtidigt.

Lösningen heter LuZon (f.d. projekt RS13) och är ett certifikat som installeras på den anställdes LU-dator.


Tillgängliga tjänster

Zonen ger i nuläget tillgång till följande tjänster från Region Skåne:

 • Region Skåne e-post
 • HR-fönster
 • E-Katalog
 • Intranät
 • Raindance
 • Skånekatalogen

Krav för installation:

För att certifikatet ska kunna installeras måste användaren och datorn uppfylla en del krav. Med IT måste därför inventera och kontrollera följande innan installation:

 • Användaren måste ha både Lucat-ID samt RSID (för att nyttja RS-tjänster)
 • Systemkrav: Windows 10 eller Mac OS (Mojave är testat, äldre versioner kan fungera men garanteras ej)
 • Datorn ska ha uppdaterat antivirus-skydd.
 • Datorn ska vara ägd och inventerad av Lunds universitet
 • Datorn ska vara genomgången och godkänd av Bibliotek & IKT

Hur får jag tillgång till LuZon?

Om du vill få LuZon installerat på din dator är du välkommen att boka ett personligt möte med en IT-tekniker från Bibliotek & IKT.  Utse en representant för er grupp och gör en intresseanmälan via servicedesk@lu.se.
Vänligen märk din anmälan med LuZon och Medicinska fakulteten.