Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LU-resurser från Region Skånes nät

Tillgång till Medicinska fakultetens servrar

För att få tillgång till Medicinska fakulteten och LU-resurser via Novellklient (PC) eller sk uppmappning (Mac), måste du använda och vara uppkopplad till Lunds universitets VPN-klient, Fortinet. När du är uppkopplad med LU VPN-klient kan viss RS-funktionalitet försvinna.

VPN-klienten installerar du enklast via Lunds Universitets webbaserade VPN-Portal. Du måste ha adminstratörsrättigheter på datorn för att kunna installera VPN-klienten. Instruktion finns i högra delen av fönstret efter inloggning.
Ladda först hem filen och kör därefter installationen. I klienten ska serveradress https://connect.lu.se:443 anges förutom Lucat-id och lösenord.

Installation av LU VPN-klient på RS datorer utan administratörsrättigheter

Om datorn är vårdklassad kan man inte installera LU VPN med bibehållen vårdklassning.

För att installera LU VPN-klient på en RS dator som är begränsad, måste tillfällig administratörsrättighet beställas hos RS. När administratörsrättighet finns kan Med IT hjälpa till med installation av VPN-klienten. När man är uppkopplad med LU VPN-klient kan viss RS-funktionalitet försvinna.

För mer information kontakta Med IT via LU Servicedesk: servicedesk@lu.se 

Tillgång till filer på Medicinska fakultetens servrar via Filr

Med Filr kan du ladda ner och ladda upp filer till hemkataloger och gemensamma mappar på fakultetens servrar utan att använda VPN.


Resurser som nås från RS-dator utan administratörsrättigheter

VPN-portal

Via VPN-portal nås följande applikationer:

  • Primula webb
  • Salut
  • Kuben
  • Forskningsportalen
  • Raindance

LU Desktop

Via LU Desktop nås följande applikationer:  

  • Ladok
  • Andra personliga applikationer

Övrigt

Mahara  - http://mahara.med.lu.se/ 

Moodle   - http://moodle.med.lu.se/ 

Labguru  - https://labguru.med.lu.se/login 

LUB  - http://www.lub.lu.se/ 

Lupin  - https://www.proceedo.net/ 

Redcap  - https://rcweb.med.lu.se/ 

TimeEdit mm - https://citrix.med.lu.se 
Behörighet behöver beställas från Med IT via LU Servicedesk: servicedesk@lu.se

VPN      - https://connect.lu.se/remote/login