Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

E-post & e-postlistor

E-post vid Lunds universitet

Personal vid Lunds universitet kan nå sin e-post via webmail, Outlook och Apple Mail.


E-postlistor för hela fakulteten 

Anmälan och avanmälan

E-postlista för utskick av viktig information till doktorander vid fakulteten: doktorander@med.lu.se. För lärare, forskare och postdocs finns följande lista: teachers@med.lu.se. Observera att teachers@med.lu.se är för ALLA lärare och forskare på fakulteten, även postdocs.

För anmälan/avanmälan doktorander@med.lu.se: kontakta Anette Saltin, anette.saltin@med.lu.se eller Emma Roybon emma.roybon@med.lu.se

För anmälan/avanmälan teachers@med.lu.se: kontakta Maria Björklund, maria.bjorklund@med.lu.se eller Carola Tilgmann, carola.tilgmann@med.lu.se

Fakultetens e-postlistor kommer inom kort att byta system

I stället kommer LUs gemensamma Listserver användas, där du snabbt och enkelt kan skapa e-postlistor.
För frågor, kontakta:

Martin Zedig:
martin.zedig@med.lu.se
046-222 86 09

Johanna Sandahl:
johanna.sandahl@med.lu.se
046-222 31 78

Support e-post

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)