Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Med IT

IT-tjänster vid Medicinska fakulteten

Levereras av Med IT - en del av Bibliotek & IKT


IT-support: tillfälligt ändrade rutiner

Till följd av coronavirusets spridning ändrar Med IT sina arbetsrutiner under en tid framöver.

Ni skickar som vanligt in era ärenden till servicedesk@lu.se, men många av ärendena kommer nu att hanteras via fjärrhjälp.

Vi tar för tillfället inte emot besök i våra IT-verkstäder, med undantag för tillfällen då annan överenskommelse finns.
Ärenden som kräver fysiskt utförande kommer att ske på er arbetsplats. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Vi kommer givetvis fortfarande vara behjälpliga vid AV-support på plats under förutsättning att vi har resurser till det (sjukfrånvaro kan hindra det).

OBS! Glöm inte att även den centrala servicedesken (tel: 046-222 90 00) kan avhjälpa en del ärenden på distans.


Support vid distansarbete

Med IT kan erbjuda fjärrhjälp via TeamViewer. För att kunna få fjärrhjälp kontaktar du LU servicedesk@lu.se

Ladda ner program för fjärrhjälp

För att vi ska kunna fjärrstyra din dator på distans så behöver du ladda ner TeamViewer:Välkommen att kontakta oss!

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)
Använd ej internt nummer från Region skånes telefoner

Tips vid felanmälan för att vi snabbare ska kunna hjälpa dig:

  • Vid felanmälan, uppge alltid LUCAT (eller ditt student-id om du är student).
  • Försök att beskriva problemet så utförligt du kan och dina eventuella försök att lösa det.
  • Rör problemet enbart dig eller är flera på din avdelning drabbade?
  • Gäller problemet din dator, vänligen uppge datornamn eller datorns IP-adress, samt var du jobbar.

För att kunna ge service måste vi kunna hitta dig

Kontrollera eller ändra rumsnummer i LUCAT
För att kontrollera eller ändra rumsnummer, logga in på https://lucat.lu.se/. Under Verksamhetsroller, klicka på länken Ändra. I dialogrutan som öppnas finns fältet för rumsnummer, du kan behöva scrolla ner på sidan för att se det. Lägg gärna till ditt telefonnummer så att vi får med det automatiskt i ditt ärende!

För att ditt ärende ska komma till rätt plats och rätt IT-tekniker anger du husets förkortning innan rumsnumret: BMC xxxxx, CRC xx-xx-xxx, Wlab 20-x-xxx, HSC xxx eller MV xxx-xxxx. Har du inte ett rum i fakultetens lokaler så ange då SUS om din arbetsplats är i Region Skåne eller EXT om du arbetar externt.


Besök oss på plats i våra verkstäder

Kontakta oss alltid för tidsbokning innan ni besöker våra verkstäder, vi är inte alltid på plats!

Distansarbete

Byte av Lucat-lösenord

Du kan själv byta och synkrinsera ditt Lucat-lösenord på https://passport.lu.se/
Välj "I am user" när du vill byta lösenord.