Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tjänstekatalog

 

ittjanst

 

En kort översikt av samtliga tjänster inom Bas-IT

Beskrivningen av Bibliotek och IKT-enhetens (B&IKT) samtliga tjänster är uppdelade i ett antal tjänstekataloger riktade mot olika kundgrupper där tjänsternas utformning skiljer sig åt. I detta dokument beskrivs IT-tjänster som är tillgängliga för medarbetare på huset CRC (Clinical Research Centre) i Malmö inom Medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Tillsammans med övriga tjänstekataloger inom IKT är dokumentet ett styrdokument som skall vara grundkällan till IKT:s tjänsters definitioner och beskrivningar. Samtliga intressenter kan se vad IKT:s tjänster omfattar, förutsättningar för användning och rutiner kring beställningar och support.

För att underlätta tillgång och enkelhet i den vardagliga operativa verksamheten finns också andra mer ändamålsenliga beskrivningar och verktyg runt IKT:s tjänster (webbportal, tekniska lösningar, instruktioner etc.). Men som styrdokument är det tjänstekatalogen som skall innehålla den korrekta och formellt giltiga informationen.

Översikt av IT-tjänster på CRC