Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Program till datorer

Installation av program

Behöver du ett program till din dator? Kontakta oss på IT-service. Om du tillhör en grupp som själv sköter licenshanteringen (se nedan) måste du skicka med licenskoder/serienycklar om det behövs för att installera programmet. Det kan i så fall den programansvarige i din grupp ge dig. Om er grupp låter IT-service sköta licenshanteringen behöver du inte skicka in några koder eller kontakta någon programansvarig.

På plats-service finns på BMC, HSC, MV, CRC och Wallenberg-laboratoriet. Du som har annan placering, t ex. på sjukhusklinik, lämnar in din dator till någon av våra verkstäder på de nämnda platserna. Möjlighet till lånedator finns då en dator är inne på service eller om man har en aktiv beställning av en ny dator och väntar på leverans.


Licenshanteringen sköts av IT-service eller gruppens programansvarig

IT-service sköter licenshanteringen åt en stor del av fakultetens grupper. I annat fall måste forskargruppen/enheten utse en programansvarig som registrerar licenser hos LDC, hanterar licenskoder och vid behov hämtar program från LDC:s FTP-server. Den programansvarige ska se till att gruppen följer licensavtalen, vilket leverantörerna kan komma att kontrollera vid en revision. Personen ska också se till att licenser som LDC inte erbjuder skaffas från rätt leverantör enligt lagen om offentlig upphandling.


För dig som är eller ska bli programansvarig

Programvaror och licenser

Många datorprogram kräver licens för att man ska ha rätt att installera och använda dem, vilket medför en kostnad. Universitetets datacentral, LDC, har i många fall tecknat förmånliga avtal för universitetsanknuten verksamhet.

Program som SPSS, Acrobat Pro och GraphPad Prism kan skaffas till ett lågt pris via LDC av en programansvarig. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara programansvarig samt hur man utser en programansvarig.

För program som inte täcks av LDC:s avtal ska i första hand universitetets upphandlade leverantörer användas. Information om leverantörer och gällande avtal finns i inköpsportalen.


Program för arbets- och hemdatorer som ingår i campusavtal

Microsoft Office, EndNote och en del andra program ingår i campusavtal som gör att de kan installeras på såväl arbets- som hemdatorer utan inköp av enskilda licenser.

Hemanvändning av övriga program

Vissa program som du redan har egen licens för och som finns installerat på din LU-dator har du också rätt att installera hemma utan att köpa en extra licens. Det gäller Adobes CS-produkter, SPSS, GraphPad, Cryptainer och Nvivo. Vad gäller Adobes licenser finns dock ett krav om att man måste använda samma version, språk och operativsystem på huvuddatorn som på hemdatorn. Adobes Creative Cloud-licenser ger INTE rätt till installation på en extra dator.

Region Skånes datorer

Program inköpta för användning på Lunds universitet får inte installeras på Region Skånes datorer.