Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUresurser från Region Skåne

Här finns information om ersättning för lunet.skane.se

Uppdateringar kommer löpande.

Länkar för informationssökning fungerar utan lunet.skane.se-inloggning.
Det kommer istället en eller två inloggningar till LU när resurser anropas.

Filåtkomst till Medicinska fakultens servrar

Uppkopplad i tunnelmode med LU VPN-klient, Fortinet, kan man accessa fakultetens filservrar med Novellklient eller uppmappning (Mac).

VPN-klienten installeras enklast via webb. Instruktion finns i högra delen av fönstret efter inloggning.
Ladda först hem filen och kör därefter installationen. Kräver adminstratörsrättigheter på datorn.

I klienten skall serveradress https://connect.lu.se:443 anges förutom Lucat-id och lösenord.

När man är uppkopplad med LU VPN-klient kan viss RS-funktionalitet försvinna.

Filåtkomst via webb med Filr

Med Filr kan du ta hem och lägga tillbaka filer till hemkataloger och gemensamma mappar på fakultetens servrar. Ingen VPN krävs.


Resurser som nås från RS-dator utan administratörsrättigheter

Förutom att eduroam finns som man kan nyttja för att nå vårt nät, har vi även testat följande direkt från RS-nät:

Via VPN nås följande applikationer:

  • Primula webb
  • Salut
  • Kuben

Via LU Desktop nås följande applikationer:  

  • Ladok
  • Andra personliga applikationer

Övriga som testats

Filr - https://filropen.med.lu.se

Informationssökning- http://www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/soeka 

Mahara  - http://mahara.med.lu.se/ 

Moodle   - http://moodle.med.lu.se/ 

Labguru  - https://labguru.med.lu.se/login 

LUB  - http://www.lub.lu.se/ 

Lupin  - https://www.proceedo.net/ 

Redcap  - https://rcweb.med.lu.se/ 

TimeEdit mm - https://citrix.med.lu.se 
Behörighet behöver beställas från IT-service via LUs Servicedesk: servicedesk@lu.se

Webb   - http://www.med.lu.se/ 

VPN      - https://connect.lu.se/remote/login 

Installation av LU VPN-klient på RS datorer utan administratörsrättigheter

Om datorn vårdklassad kan man inte installera LU VPN med bibehållen vårdklassning.

För att installera LU VPN-klient på en RS dator som är begränsad, måste tillfällig administratörsrättighet beställas hos RS. När administratörsrättighet finns kan IT-service hjälpa till med installation av VPN-klienten. När man är uppkopplad med LU VPN-klient kan viss RS-funktionalitet försvinna.

För mer information kontakta IT-service via LUs Servicedesk: servicedesk@lu.se