Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

LUresurser från Region Skåne

Här finns information om ersättning för lunet.skane.se

Uppdateringar kommer löpande

Länkar för informationssökning fungerar utan lunet.skane.se inloggning.
Det kommer istället en eller två inloggningar till LU när resurser anropas.

Filåtkomst till Medicinska fakultens servrar:

Uppkopplad i tunnelmode med LU VPN-klient, Fortinet, kan man accessa fakultetens filservrar med Novellklient eller uppmappning (MAC).

VPN-klienten installeras enklast via webb. Instruktion i högra delen av fönstret efter inloggning.
Ladda först hem filen och kör därefter installationen. Kräver adminstratörsrättigheter på datorn.

I klienten skall serveradress https://connect.lu.se:443 anges förutom Lucat-id och lösenord.

När man är uppkopplad med LU VPN-klient kan viss RS-funktionalitet försvinna.

Filåtkomst via webb:

Med Filr kan du ta hem och lägga tillbaka filer till hemkataloger och gemensamma mappar på fakultetens servrar. Ingen VPN krävs.

Resurser som nås från RS-dator utan administratörsrättigheter:

Förutom att eduroam finns som man kan nyttja för att nå vårt nät, har vi även testat följande direkt från RS-nät (se nedan)

Via VPN - https://connect.lu.se  nås följande applikationer:

Primula webb, Salut och Kuben 

Via LU Desktop - https://desktop.lu.se

Ladok och andra personliga applikationer.

Övriga som testats: 

Filr      - https://filropen.med.lu.se

Informationssökning- http://www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt/soeka 

Mahara  - http://mahara.med.lu.se/ 

Moodle   - http://moodle.med.lu.se/ 

Labguru  - https://labguru.med.lu.se/login 

LUB       - http://www.lub.lu.se/ 

Lupin      - https://www.proceedo.net/ 

Redcap  - https://rcweb.med.lu.se/ 

TimeEdit mm - https://citrix.med.lu.se 
Behörighet behöver beställas hos IT-service@med.lu.se

Webb   - http://www.med.lu.se/ 

VPN      - https://connect.lu.se/remote/login 

Installation av LU VPN-klient på RS datorer utan administratörsrättigheter

Om datorn vårdklassad kan man inte installera LU VPN med bibehållen vårdklassning.

För att installera LU VPN-klient på en RS dator som är begränsad, måste tillfällig administratörsrättighet beställas hos RS. När administratörsrättighet finns kan IT-service hjälpa till med installation av VPN-klienten.
För mer information kontakta ITservice@med.lu.se

När man är uppkopplad med LU VPN-klient kan viss RS-funktionalitet försvinna.