Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lärosalar med teknisk utrustning

Här hittar du guider till AV-utrustning i undervisningssalar på HSC, CRC respektive BMC:

Observera att IT-service ger support för alla studentdatorer och datorsalar och för AV-utrustning i undervisningssalar i HSC och CRC medan BMC har egen support för sina undervisningssalar.

Bokning av salar kan göras via länk nedan eller via lokala bokare