Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Inköp av datorer och tillbehör

Beställning av dator, datorprogram eller tillbehör

Produkter som ni inte hittar på ordersidan, t ex toner till skrivare, beställer ni själva via Lupin.

Information för dig som planerar datorinköp

Rådgör gärna med IT-service innan ett inköp.
Äldre datorer kostar mer att reparera och konsumerar mer tid för alla. Vi rekommenderar att datorer äldre än fyra år som är trasiga eller har dålig kapacitet och prestanda byts ut mot nya.
Kontakta oss via e-post: servicedesk@lu.se

Lunds universitets regler för upphandling och inköp måste följas:


Telefoni

För att beställa abonnemang till fasta och mobiltelefoner, kontakta LDC:

Kontakt och frågor