Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hemkatalog och delade kataloger

Alla anställda på CRC, HSC och kansli M får ett datorkonto på fakultetens server. Med detta följer tillgång till egen katalog, med samma namn som ditt Lucat-konto. Denna katalog nås från alla datorer på CRC, HSC och kansli M som finns på LUnet. Se även NetStorage och VPN.

Du hittar hemkatalogen om du klickar på "Den här datorn". I listan finns en katalog med samma namn som din Lucat-inloggning.

Det är i första hand i din hemkatalog du bör spara dina dokument och det sker automatisk backup på fakultetens server. Rensa gärna bort de dokument du inte använder för att frigöra plats på servern.

Behöver din arbetsgrupp gemensam katalog kan ni använda länken nedan, så kan det skapas åt er.

 Länken kan också användas för att få behörighet till gemensamma kataloger.

Kontakt

Nå filer hemifrån

Du kan nå filer i din hemkatalog från dator utanför universitetet, t ex hemifrån, genom NetStorage.

USB-minnen

USB-minnen är praktiska när du vill flytta dokument men för att spara dina dokument säkert ska du i första hand använda din hemkatalog.

Har du problem med att hitta ditt USB-minne på datorn?