Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hemkatalog och gemensamma kataloger

Alla anställda på BMC, CRC, HSC samt Medicon Village får en hemkatalog på fakultetens server med samma namn som ditt Lucat-konto.

Det är i första hand i din hemkatalog du bör spara dina dokument och det sker automatisk backup på fakultetens server. Rensa gärna bort de dokument du inte använder för att frigöra plats på servern.

Gemensam katalog för din forskar- eller arbetsgrupp

Behöver din arbetsgrupp gemensam katalog/serverutrymme, så kan det skapas åt er. Logga in med din Lucat. Samma sida används även för att få behörighet till redan befintliga kataloger.

Kontakt & support

Filöverföring via Filr

Ladda ner/ladda upp egna och gemensamma filer utanför nätverket