Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Filöverföring med Filr

Ladda ner/ladda upp egna och gemensamma filer utanför nätverket

Micro Focus Filr används för att komma åt egna dokument och filer på gemensamma kataloger när du arbetar utanför universitetets nätverk eller från andra datorer än LU-datorer på universitetets nätverk. Du loggar in i Filr med din Lucat.

Det finns även en app för Filr via Google Play eller App Store. Du loggar in med Lucat och ange https://filropen.med.lu.se.

Filr-support

Kontakta oss på IT-service via LUs Servicedesk:

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

I vissa fall kan du behöva byta lösenord för att Filr skall fungera.


Ladda ner filer i Filr

  1. Välj My Files om du ska ner filer från din hemkatalog till din dator eller välj Net Folder om du ska ladda ner filer från gemensamma mappar.
  2. Klicka på mappnamnen för att öppna mappar.
  3. Högerklicka på filnamnet och välj ”Download Linked File” för att spara filen.

Ladda upp filer i Filr

  1. Välj My Files om du ska ladda upp filer till din hemkatalog till din dator eller välj Net Folder om du ska ladda upp filer till gemensamma mappar.
  2. Klicka på mappnamnen för att öppna mappar.
  3. Välj Add Files.. i menyn
  4. Dra filen till fältet eller välj "Browse".