Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

E-postlistor - anmälan och regler

E-postlistor för hela fakulteten 

Fakultetens e-postlistor kommer inom kort avslutas

I stället kommer LUs gemensamma Listserver användas, där du snabbt och enkelt kan skapa e-postlistor. För frågor, kontakta Martin Zedig:

E-post: martin.zedig@med.lu.se
Telefon: 046-222 86 09

Anmälan och avanmälan

E-postlista för utskick av viktig information till doktorander vid fakulteten: doktorander@med.lu.se. För lärare, forskare och postdocs finns följande lista: teachers@med.lu.se. För sekreterare: sekreterare@med.lu.se. För att kunna skicka e-post på listorna, måste avsändarens e-postadress innehålla "med.lu.se".

Skapa egna e-postlistor

Genom LUs gemensamma Listserver kan man snabbt och enkelt skapa e-postlistor.

E-postlistor för vissa byggnader

E-postlistor till medarbetare som sitter på BMC hanteras av BMC:s driftschef. Skicka den information du önskar sprida till driftschef@med.lu.se.

Support LU Listserver

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)