Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

E-postlistor - anmälan och regler

E-postlistor för hela fakulteten 

OBS: För att kunna skicka e-post på listorna, måste avsändarens e-postadress innehålla "med.lu.se".

 Administratör av epostlistorna är, när ingenting annat anges, Bo Nilsson.

Doktorander

E-postlista för utskick av viktig information till doktorander vid fakulteten.

Lärare, forskare, postdocs

Sekreterare

Slutna e-postlistor (nämnder och kommittéer)

Alla arbetsgrupper så som nämnde och kommitteér inom fakulteten har, eller kan få upprättat, egna slutna e-postlistor. Administratör är respektive sekreterare.

E-postlistor för vissa byggnader

E-postlistor till medarbetare som sitter på BMC hanteras av BMC:s driftschef. Skicka den information du önskar sprida till driftschef@med.lu.se.

Kontakt

Bo.Nilsson@med.lu.se
IT-ingenjör
046-222 75 81

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype