Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

E-möte och videokonferens

E-möte i Zoom

Zoom är ett modernt och användarvänligt verktyg för e-möte på din egen dator. Verktyget kommer att användas av många andra lärosäten i Sverige via Sunet.

Läs mer om Zoom på AHU:s webbplats:


Hög kvalitet på ditt e-möte med videokonferenssystem

Videokonferenssystem bestående av HD-kamera, bildskärm och kodek som kommunicerar via IP (H323) finns i nuläget på BMC och HSC i Lund, och på CRC i Malmö.

Videokonferens på BMC och Medicon village, kontakta BMC reception

E-post: bmc.reception@med.lu.se
Tefefon: 046-222 06 60 (Internt inom universitetet 20660)

Videokonferens på HSC och CRC, kontakta IT-service

Vi visar gärna hur det fungerar och hjälper till med bokning. Om din forskargrupp vill ha en introduktion, så kan ni kontakta oss på IT-service.

E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (Internt inom universitetet 29000)

Ny lokal för videokonferens på CRC